Pýtajte sa … Ako prebieha Tajina Myropomazania?

Pýtajte sa … Ako prebieha Tajina Myropomazania?

Otázka

“Christos Voskrese, chcel by som sa poradiť ohľadom svadby. Moja budúca nevesta je rímskokatolíckeho vierovyznania no plánujeme sa zobrať v pravoslávnom chráme. Absolvovala by preto sviatosť myropomazania. Chcel by som sa informovať ako táto sviatosť prebieha, čo nevesta absolvuje či sú tam prítomní ľudia, resp svedkovia (je potrebná prítomnosť krstných rodičov alebo musia byť noví ktorí sú pravoslávneho vyznania?), jednoducho čo všetko takýto obrad obsahuje a ako prebieha a na čo sa má pripraviť. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom Erik”

Odpoveď

“Voistinu Voskrese! Podstatou svätej Tajiny Myropomazania je tzv. Krst Svätým Duchom, prostredníctvom ktorého sa človek stáva súčasťou Pravoslávnej cirkvi, a sú pre neho vyprosované dary Svätého Ducha potrebné pre život s Bohom a spasenie. Tajina Myropomazania sa po vonkajšej stránke udeľuje cez pomazanie na to určeným olejom, ktorý sa volá Myro, a ktorý kňaz dostáva od biskupa a biskup od patriarchu. Prijatiu tejto Tajiny by malo predchádzať osvojenie si základov pravoslávnej viery a pokánie z hriechov. Keďže cez prijatie tejto Tajiny sa človek začleňuje do Cirkvi, ktorú tvorí spoločenstvo Boha a ľudí, je prirodzené, aby bola táto bohoslužba prístupná pre veriacich, ktorí by sa jej chceli zúčastniť, čiže pre budúcich bratov a sestry v Christu. Prítomnosť predchádzajúcich krstných rodičov nie je potrebná a čo sa týka nového krstného rodiča alebo rodičov, je veľmi užitočné mať človeka, ktorý minimálne svojimi modlitbami môže pomôcť Vašej budúcej manželke hlbšie spoznať pravoslávny spôsob života a dobre kráčať po ceste viery a spásy. Keďže každá svätá Tajina sa nakoniec spečaťuje Eucharistiou, ideálne je, ak sa Tajina Myropomazania koná tesne pred Svätou Liturgiu, na ktorej Myropomazaný pristúpi k prijatiu Christa. Všetky ostatné podrobnosti, napríklad literatúru pre prípravu na Myropomazanie, pokyny k príprave na sväté Prijímanie a iné veci, je najlepšie prekonzultovať priamo a osobne s pravoslávnym kňazom, u ktorého sa bude svätá Tajina Myropomazania konať.

S úctou a prianím Božieho požehnania na všetky kroky v duchovnom živote, ktoré Vás očakávajú.

prot. Štefan Pružinský, ml.”
20. mája 2019