PÝTAJTE SA … Ako pravoslávna cirkev vníma všeobecne klasickú hudbu a aký k nej má vzťah?

PÝTAJTE SA … Ako pravoslávna cirkev vníma všeobecne klasickú hudbu a aký k nej má vzťah?

Otázka

“Christos Raždajetsja! Chcel by som sa spýtať, ako pravoslávna cirkev vníma všeobecne klasickú hudbu a aký k nej má vzťah, a či je niečo, čo cirkvi na nej prekáža a kresťanovi vlastne zabraňuje na ceste k spáse. Spasi Hospodi! Vladislav”

Odpoveď

“Slávime Jeho! Nie je mi známe, žeby sa Pravoslávna cirkev niekedy negatívne vyjadrila proti klasickej hudbe vo všeobecnosti, no tak ako vo všetkých ostatných druhoch umenia, aj tu je treba v každom jednotlivom prípade rozlišovať, o aké dielo klasickej hudby ide. Bolo by dobré, aby sme si vyberali a počúvali iba také diela, ktoré privádzajú človeka k pozitívnemu duševnému rozpoloženiu a nie k negatívnym emóciám a hriechom. Počúvanie dobrých diel klasickej hudby má schopnosť pozitívne vplývať na duševný život človeka a kultivovať ho. Sama o sebe klasická hudba nemôže nahradiť duchovný život (napr. modlitbu), no môže o ňom svojim spôsobom hovoriť a privádzať k nemu. Pre ľudí, ktorí sa občas venujú nevhodným činnostiam alebo ničnerobeniu, môže byť veľmi dobrou alternatívou pre trávenie voľného času. Nakoniec by som ešte dodal, že v porovnaní s klasickou hudbou, existujú aj ešte vyššie druhy umenia a činnosti, napríklad duchovný a modlitebný spev, či účasť na bohoslužbe, ktoré nič nenahradí a ktoré môžu človeka obohatiť oveľa viac. Hovorí o tom napríklad svedectvo sv. Varsonofija Optinského, ktorý píše: ‘Keď som bol vo svete, miloval som operu. Dobrá vážna hudba mi prinášala uspokojenie… Neskôr, keď som spoznal iné – duchovné potešenia, opera ma prestala zaujímať…’ Keď sa v srdci zatvorí klapka na prijímanie svetských potešení, vtedy sa otvára iná klapka na prijímanie duchovných.

S úctou a láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
22. február 2018