Pýtajte sa … Aké je stanovisko Pravoslávnej cirkvi na “EUGENIKU”?

Pýtajte sa … Aké je stanovisko Pravoslávnej cirkvi na “EUGENIKU”?

Otázka

“Slava IC XC otče.
Chcel by som sa opýtať aké je stanovisko Pravoslávnej cirkvi na “EUGENIKU”.
Spasi Hospodi!
S pozdravom Zdendo”
 

Odpoveď

“Sláva Isusu Christu! Zdenko, srdečne ťa pozdravujem! Ak máš na mysli Eugeniku ako “cielené kríženie ľudského druhu na posilnenie určitých vlastností a vedný odbor, ktorý sa zaoberá zlepšovaním ľudského genofondu”, tak nepoznám oficiálne stanovisko Pravoslávnej cirkvi, ale môžem ti napísať svoj názor. Najprv však zopár informácii pre lepšie pochopenie toho, o čom hovoríme. Stúpenci tejto teórie verili a veria, že prísnym výberom jedincov, ktorým jediným sa dovolí mať deti, sa dá vytvoriť silná rasa. Ostatným by sa podľa ich názoru malo v rodení detí nejakým spôsobom násilne alebo nenásilne brániť, alebo ich od tohto zámeru aspoň rôznym spôsobom odrádzať. Táto teória našla široký rozmach v činnosti fašistov, ktorí, keď sa dostali napríklad v Nemecku k moci, prijali zákon, ktorý umožnil vynútenú sterilizáciu ľudí s duševnými alebo fyzickými poruchami. Okrem toho v rámci činnosti jednotky s názvom Združenie pre blahobyt a inštitucionálnu starostlivosť vykonali „milosrdné zabitie“ 70 000 mužov, žien a detí s nejakými podľa nich nedostatkami rôzneho druhu. Podobné ciele boli aj jednou z príčin vzniku koncentračných táborov. Po druhej svetovej vojne toto hnutie z pochopiteľných dôvodov síce do istej miery stratilo popularitu, avšak iným spôsobom existuje dodnes, len v oveľa väčšej miere. Výsledkom myslenia v duchu tejto teórie je napríklad každodenne ponúkané tisícom rodičov po celom svete vykonanie umelého potratu, čiže zabitia dieťaťa v lone matky, ak výsledky niektorých vyšetrení naznačujú možnosť, že dieťa by možno nemuselo byť celkom zdravé. Ak si uvedomíme, že v súčasnosti sa celosvetovo vykoná okolo 50 miliónov úmyselných potratov ročne a nemálo z nich je inšpirovaných práve obavami z toho, že dieťa môže trpieť nejakou vážnejšiu chorobou, je jasné, že to, čo robili fašisti počas druhej svetovej vojny, bol iba slabý odvar oproti tomu, čo sa bežne robí dnes po celom svete. A to sme ešte nespomenuli veľa iných aktivít, látok, ideológií, systémov, politík a propagánd, ktoré v súčasnosti rôznym spôsobom znižujú plodnosť mužov a žien, odrádzajú mladých ľudí od zakladania rodín a počatia detí a spolupodieľajú sa tak na vymieraní takzvaných “vyspelých” krajín. Osobne som presvedčený, že o vhodnú genetickú výbavu naších potomkov sa najlepšie postará Boh, Bohom stvorená príroda a naša snaha žiť podľa Božích prikázaní, zdravo, normálne a v súlade s Božou vôľou, čiže v prvom rade v láske a pokore.

S úctou a láskou v Christu 

prot. Štefan Pružinský, ml.”
15. apríla 2021