Putešéstvije do Kyjeva a Počajeva ???

Putešéstvije do Kyjeva a Počajeva ???

Tento rok sme sa rozhodli vydať na putešéstvije do Kyjeva a Počajeva?.
Hneď v pondelok doobeda nás prijal Vysokopreosvietený Feodor, metropolita Mukačevský a Užhorodský☦️.
Vladyka nám povedal veľmi milé a povzbudivé slová a zároveň nám požehnal našu cestu?. Na druhý deň sme mali možnosť si prezrieť svätyne Kyjevo- Pečerskej lávry?.
V stredu sme navštívili aj Vvedenský mužský monastier, kde sme sa stretli s Vysokopreosvieteným Damiánom, arcibiskupom Fastovským, vikárom Kyjevskej metropolie a námestníkom Vvedenského monastiera⛪.Ďalej sme navštívili aj Kytajevskú pustovňu⛪. Zavítali sme aj do Holosejevského monastiera? neďaleko Kyjeva, kde sme si prezreli celý monastiersky komplex?. Potom naše kroky viedli do prístavu a nasledovala plavba loďou?️ po rieke Dneper. Štvrtok a piatok sme strávili v Počajeve. Prezreli sme si lávru, zúčastnili sa liturgii a taktiež aj priložili ku všetkým svätiniam počajevakej lávry☦️.
V prvom rade ďakujeme Hospodu Bohu za tento krásne prežitý týždeň.
Veľká vďaka patrí o. Petrovi Grigovi ( Петро Грига) , ktorý sa o nás celý týždeň staral ?a sprevádzal nás Дякуемо ?.
Veríme, že aj nové priateľstvá ktoré vznikli a zážitky ktoré sme mali na tejto púti nám zostanú navždy v naších pamätiach.
Daj Bože aby takýchto akcií bolo čo najviac?.
Спаси Вас Господи?!

https://www.instagram.com/p/B1TsoFxo7YX/?igshid=17t5ifvqe9ynx