Púť a odpustová slávnosť v Krásnom Brode ??☦️

Púť a odpustová slávnosť v Krásnom Brode ??☦️

Tradičná púť ?‍♂️?‍♀️z Medzilaboriec do Krásneho Brodu ? sa konala aj tento rok. Začali sme molebenom v medzialaboreckom chráme ⛪ a potom sme sa vydali na cestu za Krásnobrodskou Bohorodičkou ?.
Svätú liturgiu v Krásnom Brode slúžili Blaženejší vladyka Rastislav a Jeho Vysokopreosvietenosť Michal arcibiskup pražský a českých krajín spolu s duchovnými z nášho arcidekanátu ☦️.
Veríme, že na spoločnej púti k Prečistej Krásnobrodskej Bohorodičke sa s vami stretneme aj na budúci rok ?.

https://www.instagram.com/p/BzFQDZdoB7W/?igshid=d2jtvopiandl