Prosíme o Vaše modlitby za novoprestavlenoho otca Petra Humeníka

Prosíme o Vaše modlitby za novoprestavlenoho otca Petra Humeníka

10. februára v skorých ranných hodinách si k sebe Hospodin povolal človeka, ktorý sa do histórie nášho Bratstva zapísal veľkými písmenami. Otec Peter Humeník bol po dlhé roky pevnou súčasťou našich životov. Jeho láska k Bratstvu, jeho láska k mládežníkom a jeho chuť rozvíjať duchovný život spoločenstva, ktoré mu bolo zverené by mali byť vzorom pre nás všetkých. Večná pamiatka a blažený pokoj!