Prosíme každého, aby sme sa spoločne každý deň o 21:30 spojili v MODLITBE ZA MIER.

Prosíme každého, aby sme sa spoločne každý deň o 21:30 spojili v MODLITBE ZA MIER.

Drahí bratia a sestry v Christovi!
So znepokojením vnímame vyostrenie situácie u nášho východného suseda. Vnímame, že trpia a umierajú nevinní ľudia.
Pamätajme na slová apoštola Pavla : “Kto nás odlúči od Christovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč?”(Rim 8:35 ). Preto je teraz na nás, aby sme spoločne ako kresťania robili to, čo nám povedal náš učiteľ Isus Christos. “Ustavične sa radujte. Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Christovi Isusovi” (1 Tes 5, 16-18).
Preto prosíme každého, aby sme sa spoločne každý deň o 21:30 spojili v MODLITBE ZA MIER.
Nech každý v svojej rodine v modlitbe vyprosuje u Hospoda Boha milosť a čo najskoršie ukončenie konfliktu.
Vedenie Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku- SYNDESMOS
24. február 2022