Prosba o vyplnenie dotazníka do 31. júla 2018: Umelé oplodnenie u človeka (oplodnenie v skúmavke) a experiment na ľudských embryách – pohľad kresťanov na Slovensku

Vážený Pane, Vážená Pani,
Volám sa Artur Aleksiejuk. Som vedecký pracovník Kresťanskej teologickej akadémie vo Varšave. V rámci vedeckého projektu robím výskum “Umelé oplodnenie u človeka (oplodnenie v skúmavke) a experiment na ľudských embryách – pohľad kresťanov na Slovensku”.
Veľmi pekne Vás prosím, aby ste si našli niekoľko minút svojho času na vyplnenie predloženého dotazníka. Dotazník je anonymný a všetky informácie budú použité výhradne pre účely mojej výskumnéj práce a nebudú nijakým spôsobom zneužité.
Link k dotazniku:
https://www.survio.com/survey/d/L7V1G8V6R6Y5M3Q3F

Veľmi Vás prosím, aby ste poslali dotazník ďalej, ak to nie je problém.
Vopred Vám ďakujem za Váš čas a úprimné odpovede.

S úctou;
prot. dr Artur Aleksiejuk, Varšava

 

Poznámka:

V slovenčine sú na túto tému dostupné napr. tieto knihy:

1. Kresťanská etika v dnešnej a zajtrajšej spoločnosti / Miroslav Župina. – 1. vyd. – Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005. – 104 s. – (Séria: Patristická knižnica 7). – ISBN 80-8068-287-9.
2. Kresťanská etika a jej miesto v systematickej teológii / Miroslav Župina. – Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2003. – 112 s. – (Séria: Patristická knižnica 4). – ISBN 80-8068-237-2.