Prosba o pomoc na budovanie monastiera v Turkowiciach (Poľsko)

Prosba o pomoc na budovanie monastiera v Turkowiciach (Poľsko)

Stavebné práce v ženskom pravoslávnom monastieri v Turkowiciach

Drahí bratia a sestry! Žijeme v pohnutej dobe, kedy je nám upierané právo žiť v kresťanskom spoločenstve i účasť na Eucharistii. Napriek absentujúcej sociálne interakcii nezabúdajme, že všetko je v Božích rukách, všetko toto je dočasné. Aj keď sa pred nami zavreli dvere našich chrámov, my nezatvárajme pred Bohom naše srdcia, pamätajúc na slová zo Sv. Písma: …„pokoj vám“ a „nebojte sa“, ktoré povedal samotný Isus Christos. S láskou a milosrdenstvom vnímajme prosby a potreby našich milovaných bratov a sestier.

Obraciame vašu pozornosť na jeden nádherný a podmaňujúci monastier, kde človek nachádza pokoj, modlitbu a útechu vo svojich trápeniach.

Pravoslávny ženský monastier Pokrova Presvätej Bohorodičky v Turkowiciach, v ktorom momentálne prebiehajú stavebné práce nového chrámu a novej monastierskej budovy, sa nachádza v juhovýchodnej časti Poľska v Lublinsko-chelmskej eparchii. Aj keď história monastiera siaha oveľa hlbšie, bol založený začiatkom 20. storočia (1903) a na jeseň r. 2008 bol znovu otvorený. Nachádza sa tu zázrakmi preslávená Turkowická ikona Presvätej Bohorodičky (deň sviatkovania – 15. júl). Zvláštnym spôsobom Bohorodička chráni monastier so sestrami a načúva modlitbám bezdetných manželských párov, ktoré sa vďaka modlitbám pred turkowickou ikonou dočkali potomstva. Ďalšou svätyňou tohto monastiera je čiastočka svätých ostatkov prepodobnej Paraskevy Turkowickej, ktorá ako jedna zo sestier v monastieri prinášala svoju službu Bohu aj ľuďom. Pôsobila tu 4 roky (1912 – 1915). Dnes je uctievaná ako Prepodobnoispovedníčka Paraskeva a novovybudovaný chrám, prvý a zároveň jediný svojho druhu, bude zasvätený práve jej.

Monastier sa nachádza na okraji malebnej poľskej dedinky obklopenej prírodou. Jeho polohu si vybrala samotná Presvätá Bohorodička. Dnes sa v monastieri v Turkowiciach modlí a pracuje 10 sestier. Tie žijú skromne a jednoducho, prevažne sa venujú prekladateľským a publikačným činnostiam, písaniu ikon a výrobe vlastných produktov. Ale žijú aj z darov veriacich, vďaka čomu mohli na jar 2019 začať úsilie o rozšírenie monastiera, nakoľko priestoru pre správne fungovanie monastiera je v súčasnosti málo.

Turkowický monastier je tiež jediným miestom v Poľsku, kde počas všetkých bohoslužieb znie najstarší spev pravoslávnej Cirkvi – tradičný byzantský spev. Môžeme ho nazvať aj miestom neustálej modlitby za nás všetkých, svetlom, záštitou a duchovným prístavom nie len pre domácich, ale aj pre slovenských veriacich, nakoľko vždy s radosťou a s láskou často prijíma ľudí aj z nášho kraja.

Na znak srdečného poďakovania Bohu, Presvätej Bohorodičke a sestrám za ich modlitby, lásku a dobrotu, ktorými nás vždy obdarúvajú a za dar poznať tento monastier, sme sa im rozhodli pomôcť. Pre správne fungovanie monastiera je totiž nevyhnutná priestranná budova s dostatočným počtom izieb (kélií) a pracovní (napr. ikonografickej, krajčírskej a iných), väčšia jedáleň, ubytovanie pre pútnikov, a tiež malá cerkovka. Napriek neľahkej dobe a osobným problémom a trápeniam sa s veľkou nádejou a vierou obraciame aj na Vás, drahí bratia a sestry, s prosbou o pomoc pre toto sväté miesto. Doprajme našimi darmi, či už finančnými alebo formou modlitby, sestrám trochu podpory a spolupatričnosti, pretože v každom svätom diele je Dobrotivý Boh, ktorý nás nikdy neopúšťa, ale pozýva k Sebe aj takýmto spôsobom. Buďme preto vnímaví ku všetkému dobrému a spásonosnému.

Mgr. Lenka Havajová, spoluorganizátorka zbierky
e-mail: lenka.havajova@gmail.com

Webová stránka monastiera: https://monasterturkowice.pl/

Aktuálne informácie o výstavbe: https://monasterturkowice.pl/rozbudowa-monasteru/,  https://zrzutka.pl/k369b5

Facebook: https://www.facebook.com/turkowice.monaster

Bankové spojenie z prosby:
PCO Olsavka
IBAN : SK91 0900 0000 0001 0466 7088
VS: 1022401819
zvyšok podľa inštrukcií v prosbe