Prosba o fotografie z akcií

Prosba o fotografie z akcií

Prosíme Vás, aby ste zasielali vhodné fotografie z akcií na ktorých za zúčastňujete, na email bpmorthodox@gmail.com. Takýto Váš príspevok určite mnohí ocenia. Fotografie je možné uverejniť aj dodatočne.