Proroctvá prepodobného Gavriila (Urgebadze) o posledných časoch

Proroctvá prepodobného Gavriila (Urgebadze) o posledných časoch


Starec Gavriil: srdce plné lásky

Proroctvá prepodobného Gavriila (Urgebadze) o posledných časoch

https://ruskline.ru/images/cms/data/ikony/urgebadze.jpgZ knihy «Старец Гавриил: cердце, полное любви. Житие и поучения старца Гавриила (Ургебадзе) и воспоминания о нём / Малхаз Джинория». – М.: Изд-во «Апостол веры», 2018.

Ľudia prichádzajúci k starcovi Gavriilovi pociťovali blahodať svätého miesta a s ľútosťou vraveli:

– Aké ľahké je byť mníchom! Žijete si spokojne, pokušenia v monastieri nie sú. My, žijúci vo svete, každý deň čakáme nešťastia a stretávame sa s množstvom prekážok.

Otec Gavriil im na to odpovedal:

– Kto rozdelil pred Hospodinom mníšstvo a svet? Človek sa má horlivo približovať k Hospodinovi, či je laik alebo mních. … Od mnícha sa bude očakávať mníšske a od laika laické. Hľa, ja chcem byť poslušný Hospodinovi. Len sa skús v čomkoľvek vzoprieť Hospodinovi! Vieš, aké je to ťažké! Keď Jonáš nepočúvol, prehltla ho veľryba.

Najväčšou učebnicou je Nový Zákon. Väčšia kniha, ako Nový Zákon, nebola napísaná ani na nebesiach, ani na zemi, a najväčší učiteľ je Hospodin Isus Christos. Všetko je v Novom Zákone, a tam sa píše o všetkom.

O posledných časoch starec vravel:

– Teraz je už posledný čas! Ako hotovému obedu stačí chvíľka, aby zovrel, tak je už blízko…

Akokoľvek som sa snažil, nemohol som uhádnuť meno Antichrista. Božou milosťou som videl Božieho Anjela. Zjavil sa mi a povedal: ,,Ani jeden človek neodhalí toto tajomstvo. Choď, Gavriil, napíšem ti jeho meno.” Tak mi Boží Anjel zjavil jeho meno… Ale to sa vás netýka, pre ľudí je to nateraz skryté!..

Pre toho prichádza, kto ho čaká. Pri prijatí pečate nepoužije ani násilie, všetko bude dobrovoľné! Papier vydrží všetko, hlavné je nedať si zaviesť do pravej ruky čip. Buďte ostražití, prichádza taký čas, že budete jesť hlinu!

Zápas svätých prorokov Enocha a Eliáša s Antichristom ukážu v televízii (Zjv 11,3). Za hriechy budú zemetrasenia. Najprv vojde do Gruzínska ruský tank na prebudenie národa. Za predaj a stratu územia Gruzínska budú všetci potrestaní, aj Rusko. Nakoniec nad Tbilisi budú krúžiť dva sivé vtáky. Na Rustaveliho triedu (významná ulica v Tbilisi, pozn. prekl.) nechoďte, tam sa budú také veci páchať!…

Antichrist sa už narodil a jeho pečať sa bude dávať nielen neviditeľne, ale aj viditeľne na ruku alebo na čelo.

Tovary, na ktoré dávajú číslo Antichrista, nám nemôžu uškodiť. To ešte nie je pečať. Je potrebné pomodliť sa modlitbu Otče náš, prežehnať, pokropiť svätenou vodou. Takýmto spôsobom sa posväcuje ľubovoľný pokrm.

Miesto pečate nebude dlaň, ale ukazovák. Budú ju tam dávať pod kožu pomocou počítača.

Spočiatku bude prijatie pečate dobrovoľné, ale s korunovaním vládcu sveta sa stane povinné pre všetkých. Neposlušných nazvú zradcami, ľudí prinútia skrývať sa v lese. Mali by sa sťahovať v skupinách veľkosti 10-15 ľudí.

Nech by sa stalo čokoľvek, netreba strácať nádej. Božou pomocou sa nám rozjasní rozum, ako postupovať ďalej. Kto zachová vieru do konca, toho sa nedotkne ani hlad, ani smäd, ani náhle katastrofy.

Kutaisi (mesto 200 km na západ od Tbilisi, pozn. prekl.) utrpí menej ako Tbilisi. Neľakajte sa, Boh je všade! Očistite srdce a modlite sa, ochráni vás Spasiteľ. Slabých  zoberie Hospodin skôr, silných nechá do konca, aby bojovali s pokušeniami Antichrista. Keď povedia, že Gruzínsko už neexistuje, vtedy sa rýchlo zmiluje Bohorodička nad našou krajinou a uskutoční sa taký veľký zázrak, že rýchlo sa obnoví Gruzínsko v hraniciach od Nikopsie (azimut Krasnodaru, pozn. prekl.) do Derbentu (prístav Kaspického mora, pozn. prekl.). Pomyslel som si: ,,Čím si to zaslúžil dnešný gruzínsky národ, že naňho schádza taká blahodať…”

Keď Iverská ikona Božej Matky opustí Svätú Horu Atos, rozozvučia sa zvony. Chrámy viditeľne sklonia svoje kupoly, poklonia sa Cárici neba i zeme a toto všetko bude ukázané v televízii. Bude to veľká milosť Božia, aby ju uvidel svet.

V časoch Antichrista bude nečistým daných 666 pascí, a najväčšou z nich bude tá, že človek bude čakať spasenie z vesmíru (viď. video ,,Ватикан ждет пришельцев-бесов”, pozn. prekl.). Budú si myslieť, že odtiaľ príde spasenie, ale vo svojej podstate to bude ešte jedna navonok pozmenená forma zla.

V časoch Antichrista bude panovať veľká núdza. Veriaci sa bude nádejať na Boha a On ho v nádeji nesklame. V posledných časoch pošle Hospodin Svojmu ľudu taký div, že jeden lístoček mu bude stačiť na mesiac. Zmizla azda hlina? Prežehnáš ju a bude chlebom.

– Ak nechceme dostať pečať Antichrista, ale násilne nám ju dajú, čo nám potom pomôže?

– Ak napríklad pannu znásilnili, pred Hospodinom ostáva pannou. Aj v časoch Antichrista bude tak.

Antichrist v Gruzínsku trón nepostaví (nebude vládnuť, pozn. prekl.). Tu bude menej prenasledovaní v porovnaní s ostatnými krajinami.

V Novom Zákone sa píše, že všade budú prenasledovania a beda tomu, kto mení Nový Zákon. Nastane čas, keď bude potrebné ujsť do hôr. Len sami sa neosmeľujte, lebo nečistý vás zo skaly zhodí a ľahko vás porazí. V skupinách je potrebné utekať do lesov, hôr.

– Kedy je potrebné utekať?

– Prečo o tom rozmýšľate? Duch Svätý vás Sám vyvedie. Pre kresťanov bude najväčším utrpením, keď sami ujdú do lesa, ale ich blízki dostanú pečať Antichrista. V poslednom čase sa aj prívrženci Antichrista budú schovávať za kríž, vojdú do chrámu a budú kázať o desiatich prikázaniach. Ale neverte tým, u ktorých nebude dobrých skutkov! Nebojte sa, hlavné je nedať si pečať na ruku alebo na čelo. Príde hrozný čas, vtedy neberte ani chlieb od toho, kto má pečať. To je ešte nič, neskôr bude aj horšie. Tých, ktorí veria v Hospodina, spoznáte podľa ich skutkov.

Vy sa dočkáte Antichrista, ale nebude už veľkých svätých otcov (môžeme vidieť ako odchádzajú posledné tri roky mnohí zbožní, pozn. prekl.), ku ktorým by bolo možné prísť po radu. Keď prichádzaš k rôznym doktorom a nenachádzaš uzdravenie, to isté bude, keď sa obrátiš o radu k mnohým otcom, budeš zmätený a nezískaš uzdravenie duše. Duchovenstvo sa krvou očistí… Keď vám bude duchovne ťažko, obráťte sa k Novému Zákonu a k Ioanovi Lestvičníkovi. Uňho je všetko do 30. stupienka opísané (české vydanie Ióannés Klimakos – Nebeský žebřík, pozn. prekl.).

Uvidel som zjavenie… Hospodina. V rukách držal zemeguľu a na nej bol veľký kríž. Bolo počuť hlas: ,,V posledných časoch pokora, dobrota a láska spasia ľudí!”  Láska je živá bytosť, umierajúca bez dobrých skutkov. Láska je tá jediná sila, s ktorou môže človek vydržať pokušenia Antichrista. Polovica pekla je už na zemi. Antichrist stojí pri dverách a pokúša sa vlámať dnu. Vy sa dočkáte Antichrista (sv. Gavriil zomrel v r. 1995, pozn. prekl.). Antichrist bude vládnuť na celej zemi a všade budú prenasledovania.

Gruzínsko je vybraný údel Božej Matky, Ona ho ochráni a v Gruzínsku bude menej prenasledovaní. Len neostávajte osamotení, zoskupujte sa po 10 a viac ľudí, aby ste si vzájomne pomohli pri prenasledovaniach. Keď vám bude ťažko, neľakajte sa, ja vám prídem pomôcť. Aj keď ma neuvidíte.

Aj v minulosti si mysleli, že prišiel Antichrist, ale neboli žiadne príznaky. To, že boli vojny, nebolo znakom. Vtedy neboli znamenia na nebi a všeobecné odpadnutie od viery. Odpadnutie je rovnocenné heréze. Čoskoro sa zjednotí celý svet číslom Antichrista. V posledných časoch nepozerajte na nebo, lebo sa udejú také zázraky, že je možné byť ľstivo oklamaný a zahynúť. Antichrist sa narodil a jeho pečať bude nielen neviditeľná, ale aj viditeľná. Už preňho pripravujú trón…

Každého človeka zdokumentujú a uložia do svojich spisov. Nikto nebude môcť bez toho žiť – svetská moc prejde do ich rúk. Ľubovoľný výrobok označia svojím znakom, zo začiatku čiarami, potom už očividne. Tieto čiary sú už znakom Antichrista a tajne kódujú tri šestky. Neľakajte sa, pomodlite sa, prežehnajte takýto produkt, a potom berte. Iba slová a skutky, navrhované démonom, neprijímajte, akokoľvek dobrými by sa zdali, inak padnete do jeho pasce  a zahyniete.

– Otec Gavriil, vie on sám, že je Antichrist?

– On to vie, ale či sa ty dohádaš? Pamätaj: za Antichristom pôjde ten, kto má vieru iba v rozume. Ale ten, u koho je viera v srdci, ho rozpozná.

Príkaz, čakajú iba na príkaz. Prikážu a príde. Dnes sú už otvorené dvere. Viac neklope. Stojí vo dverách a čaká na príkaz. V posledných časoch priaznivci Antichrista budú chodiť nahí aj po uliciach, nebudú sa hanbiť urobiť čokoľvek… Kresťan bude oblečený normálne. Podľa toho ho spoznajú a začnú prenasledovať. Taký čas prišiel. Buďte ostražití: nie diabol zviedol Adama, ale Eva! (1Tim 2,14)

Podal jednému veriacemu jablko a ten ho bez uváženia zjedol. Starec rýchlo povedal:

– Aké je ľahké ťa zahubiť! Hoci by ti ho dal aj samotný anjel, najprv si ho mal prežehnať.

Starec Gavriil hovoril:

– Rozmnožil sa hriech Sodomy a Gomory medzi mladými ľudmi. Tí, ktorí sa považujú za mužov, začali nosiť kraťasy, niektorí sa dlhými vlasmi podobajú na ženy, ženy zase na mužov nohavicami. O pokrývke hlavy ani nie je potrebné rozprávať…

Niekto trávi čas veštením a mágiou, niekto v zábavách, mnohí sú zapálení pre zverokruh a astrológiu (ktorá má vplyv len na telo, ale nie na slobodnú vôľu človeka, pozn. aut.), niekto chodí k falošným prorokom a zariekavajúcim (veštkyniam, okultistom, špiritistom, vykladačom snov, pochybným ľudovým liečiteľom, atď., pozn. prekl.)

Pre toto všetko sa starec Gavriil veľmi trápil. Ustarostený sa obrátil k prítomným a pokračoval:

– Muži sa premenia na ženy a ženy na mužov!.. Teraz začína taká doba, že bude treba veľmi tuho premýšľať. Nakoniec Hospodin hodí do Gruzínska tri semená. Prvé – pre mužov, a zahanbia sa za to, akí sú muži. Druhé – pre ženy, a budú sa hanbiť za to, akými sú. Tretie – strach Boží padne na národ. A potom pochopia, že existuje Boh.

Modlitba otca Gavriila

Starec predniesol ním zostavenú modlitbu, ktorá sa vryla do naších sŕdc:

“Hospodine modlím sa k Tebe, vypočuj nás z nebies, obráť na nás Svoj pohľad, zmiluj sa nad nami. Prepusť nás v pokoji ísť po Tvojej ceste, plniť tvoje prikázania, vzďaľovať sa od zla. Nauč nás, Hospodine, modliť sa k Tebe, plniť Tvoje sväté prikázania, aby naše srdce bolo oddané Tebe a my aby sme plnili tvoj svätý zákon. Amiň.”

Malchaz Džinoria – duchovné dieťa otca Gavriila, autor knihy Starec Gavriil: srdce plné lásky

https://ruskline.ru/images/2019/56982.jpg

Prepodobný vyznávač Gavriil

https://ruskline.ru/images/2019/56983.jpg

https://ruskline.ru/images/2019/56984.jpg

Mária Puchova a Malchaz Džinoria

prekl. Dometian a spol.

Zdrojový text: https://ruskline.ru/news_rl/2019/02/22/starec_gavriil_serdce_vmestivshee_hrista
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XMwjo4V19Es

Pozn. prekl. pôvodný preklad knihy o sv. Gavriilovi (Ваша жизнь – это моя жизнь) vyšiel bez recenzie autora, s “veľkými prehreškami” prekladu. Nová kniha (сердце, полное любви) je do ruštiny preložená Malchazom Džinoriom, autorom gruzínskeho textu. Tento text je prekladom novej knihy (сердце, полное любви). Viď. http://www.pravoslavie.ru/119502.html