Pritča o obchodníkovi

Pritča o obchodníkovi

 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Mt 7, 12

V jednom arabskom meste žil obchodník menom Izmael. Keď predával kupcom tovar, zakaždým ich oklamal o niekoľko drachiem. Jeho majetok sa tak zväčšoval. No jeho deti boli choré a utrácal mnoho peňazí na lekárov a lieky. A čím viac dával na liečbu detí, tým viac klamal svojich kupcov. No čím viac klamal kupujúcich, tým viac jeho deti chorľaveli.
Keď raz sedel sám vo svojom obchode, znepokojený kvôli svojim deťom, zazdalo sa mu, akoby sa na okamih otvorili nebesá. Podvihol zrak k nebu, aby videl, čo sa tam deje. Videl anjelov, ktorí stáli pri obrovských váhach a odmeriavali všetky blahá, ktorými Hospoď nadeľuju ľudí. Tu prišla na rad Izmaelova rodina. Keď začali anjeli odvažovať zdravie pre jeho deti, uložili na váhu menej zdravia, ako bolo na druhej strane závaží. Izmael sa nahneval a chcel skríknuť na anjelov, no jeden z nich sa k nemu obrátil a povedal mu: “Miera je správna. Prečo sa zlostíš? Nepridávame tvojim deťom presne toľko, koľko ty nedávaš svojim kupcom. Tak plníme Božiu pravdu.”
Izmaela akoby mečom prebodli. Začal sa horko kajať zo svojho hriechu. Od tých čias začal Izmael nielenže presne navažoval, no vždy pridal čosi navyše. Tak sa jeho deťom prinavrátilo zdravie.

Sv. Nikolaj Srbský
(Объяснение десяти заповедей. Заповедь 8-я)