Pritča: O almužne a facke

Pritča: O almužne a facke

Na to, aby človek získal užitočnú lekciu, niekedy stačí jedno krátke stretnutie. Inokedy – jedna krátka fráza.

Poznal som jedného monacha, ktorý prosil o almužnu pre siroty. Nejako sa ocitol u akéhosi pána a poprosil o pomoc “pre siroty v mene Christa”. Pán mu odpovedal fackou, no monach sa vôbec nedostal do rozpakov a povedal: “To je pre mňa a teraz podarujte pre siroty, v mene Christa!”
Zahanbil sa človek a daroval mu almužnu.
Z knihy: Миссионерские письма
Svätiteľ Nikolaj Srbský