Príchuť svätej hory Athos

Príchuť svätej hory Athos

Keď je reč o autonómnej mníšskej republike, sv. hory Athos, často počuť povzdych ľudí s komentárom, že je to ďaleko, pre ženy nedostupné a podobne…

Málokto však vie, že v porovnaní stým, že ako ďaleko sa nachádza od nás svätá hora, pomerne blízko, na vysokých horách Karpát, sa nachádza monastier, ktorý je rovnomenný s monastierom na svätej hore Panteleimonom.

Tento kútik svätej hory bol založený jedným monachom z Athosu 81 rokov tomu nazad, podľa pravidiel, aké sa používajú na Ahtose a dodnes sa tam týchto surových pravidiel pridržiavajú. Za čias represií monastier bol zatvorený a obnovil svoju činnosť na začiatku 90-tých rokov.

Zakladateľom monastiera sv. Panteleimona pri Chuste, bol duchovný syn prep. Alexija Karpatoruského, jeromonach Meletij, rodák zo Zakarpatia, ktorého ísť na Athos svojho času požehnal sám prepodobný Alexij.

Po návrate z požehnania biskupa Damaskína v skale si vykopal kéliu, kde začal svoj tajný pustovnícky život. Jednak si ľudia všimli, že po nociach v ten istý čas na hore sa blyští svetlo, preto šli sa tam pozrieť. Prišli na miesto a našli v jaskyni modliaceho sa mnícha – otca Meletija. Keď sa o tom dozvedel jeden obyvateľ z Chusta, predložil otcovi pozemok. I začal sa budovať monastier…

Dodnes sa tu slúži podľa pravidiel, aké dodržujú mnísi na Athose v monastieri sv. Panteleimona. Služba sa začína o polnoci a trvá do šiestej hodiny rána. Vedie sa prísny asketický život. V naších dňoch sa v monastieri nachádzajú tri chrámy. Sv Panteleimona, Íverskej ikony Bohorodičky a peščerný chrám Jóba Počajevského, ktorý je v hĺbke 7 metrov s rozmerom 6×15 metrov štvorcových.

Po obnovení činnosti v roku 1991 predstaveným monastiera sa stal otec archimandrita Dionysij, duchuvný syn otca Meletija.

V roku 2008 som mal možnosť zoznámiť sa s otcom Dionysijom, ktorý povedal, že málokto zostane v monastieri zo záujemcov, lebo surové athoské pravidlá sa dodnes zachovali v živote monastiera a nie každý dokáže žiť podľa nich.

Na nedeľnú liturgiu sa tu schádza okolo sto ľudí, no v deň prestolného sviatku vyjde na horu okolo 5 tisíc pútnikov.

Keď naše cesty vedú okolo mesta Chust, dajme si námahu navštíviť tento klenot pravoslávia.

-sf-

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1116996908640574&set=pcb.2451117605141988&type=3&theater&ifg=1