PREOBRAŽENIE HOSPODA ISUSA CHRISTA A 15. PÚŤ Z ULIČA DO ULIČSKÉHO KRIVÉHO

PREOBRAŽENIE HOSPODA ISUSA CHRISTA A 15. PÚŤ Z ULIČA DO ULIČSKÉHO KRIVÉHO

 

18. -19. augusta 2022 sa konala v poradí už 15. púť z Uliča do Uličského Krivého na horku igumena Ignatija (Čokinu). Hôrka naplnená modlitbou otca Ignatija má svoje čaro a miesto v srdci každého, kto hoci len raz zavítal na tento sviatok.
Veľká vďaka patrí všetkým otcom duchovným a im matuškám, ktorí zorganizovali celý tento prázdnik, miestnym veriacim a v neposlednom rade mládežníkom, ktorí prišli pomôcť a spoločne so všetkými sa pomodliť na krivjanskej hôrke.
Svoje prípadné dary na chod Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku- SYNDESMOS, môžete zasielať na nižšie uvedené číslo účtu: IBAN SK4183300000002502282844
Fotogaléria na FB stránke