Pozdrav na nový kalendárny rok

Pozdrav na nový kalendárny rok

V mene vedenia Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS Vás pozdravujeme s príchodom nového kalendárneho roka! Nech je Váš každý deň sprevádzaný Božou pomocou, radosťou a úspechmi vo všetkom, čo je bohumilé. Vo Vašich rodinách nech zavládne láska a porozumenie. To všetko Vám z celého srdca želáme!