Pokyny pre predplatiteľov na rok 2020 – ZMENA!!!

Pokyny pre predplatiteľov na rok 2020 – ZMENA!!!

Prosíme otcov duchovných, aby do konca roka 2019 zistili záujem o Istinu na svojich cirkevných obciach a tiež žiadame veriacich, aby svoj záujem nahlásili u svojich správcov PCO. Jednotlivci si môžu potvrdiť resp. objednať zasielanie Istiny na domácu adresu. Nahlásiť počty prosíme tu:

 • istina12@gmail.com
 • pokladník: Anton Sorokáč – t.č. 0907 083 129

Uhradiť príslušnú sumu podľa počtu kusov je potrebné do konca roka 2019

 • na účet Istiny IBAN (Fio banka): SK92 8330 0000 0024 0156 1588
 • osobne u pokladníka.

 Pri platbe na účet prevodom je potrebné do poznámky uviesť meno PCO a počet kusov. Pri platbe šekom potrebujeme, aby ste nám poslali ústrižok ako doklad o zaplatení, pretože vo výpise z účtu sa nám odosielateľ nezobrazuje a teda nevieme, od koho prišla platba šekom. Ústrižok posielajte na adresu šéfredaktorky:

  • Mgr. Zuzana Petrovajová, PhD.
   Novomeského 4
   085 01 Bardejov
   (t.č. 0907 633 243)
 • Cena za 1 kus Istiny ostáva nezmenená, a teda 0,50 €, čiže príspevok na jeden rok za jeden kus je 6€.
 • Kvôli reakciám na značne zvýšené sumy poštovného oproti minulému roku sme pristúpili k rozhodnutiu, že Istina sa bude tlačiť na tenší papier, aby mala menej gramov a podľa toho je poštovné na rok (podľa cenníka Slovenskej pošty platného od 1.7.2019):

1ks – 7,80€  3-11ks – 13,20€ 23-44ks – 31,20€

2ks – 9€ 12-22ks – 22,80€ Nad 44ks – balík – 32,40€