Petícia: Zabiť dieťa pri umelom potrate nie je základné právo!

Petícia: Zabiť dieťa pri umelom potrate nie je základné právo!

Slovenská republika má veľkú príležitosť obhájiť svoju suverenitu a využiť právo veta. S veľkou nevôľou sme sa dozvedeli, že 11. aprila 2024 Európsky parlament prijal rezolúciu, ktorou zasahuje do výlučných kompetencií členských štátov a žiada Radu EÚ o zavedenie práva na potrat do Charty základných práv EÚ. Týmto uznesením taktiež EP zasahuje do kompetencií dvoch konkrétnych štátov, keď vyzýva Maltu a Poľsko, aby zrušili svoje súčasné zákonné úpravy ochrany života od počatia. Vyzýva tiež členské štáty, aby zaručili prístup k antikoncepcii a tzv. komplexnej a veku primeranej “sexuálnej  výchove”. Umelý potrat tak prestane byť poslednou a v zásade neželanou záležitosťou a má sa stať predmetom “adorovania” so vznešeným názvom “základné právo”. Neriadená migrácia a ani potraty nie sú riešením demografickej katastrofy v Európe. Okrem toho, že umelý potrat priamo popiera najzákladnejšie ľudské právo na život a právo na telesnú nedotknuteľnosť slovenských detí usmrcovaných pri potrate, ide o hrubý a neakceptovateľný zásah do výlučných kompetencií členov EÚ, ktoré sú v zmluvách EÚ vyčlenené členským štátom. Takýto zásah s cieľom minimalizovať kompetencie členských štátov sa môže stať veľmi zlým precedensom aj pre iné oblasti. Suverénne členské štáty ako Slovensko ich nesmú tolerovať. Hoci má Poľsko teraz progresívnu vládu, nebude to tak vždy a vzťahom s našim susedom len pomôže, ak si aj Poľsko túto suverenitu zachová.

https://www.podpisem.sk/petition/vetujte-bezprecedentne-zasahy-eu-do-vylucnych-kompetencii-clenskych-statov-pan-premier/

Zdiela: Dometian.