OSLAVY SVETOVÉHO DŇA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE VO VARŠAVE

OSLAVY SVETOVÉHO DŇA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE VO VARŠAVE

Delegácia Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS sa zúčastnila na celosvetových oslavách pravoslávnej mládeže v hlavnom meste Poľska Varšave spoločne s ďalšími asi 350 mladými ľuďmi.
Pre mládež naši poľskí kolegovia pripravili ozaj bohatý program. Vystúpenia divadelných telies a hudobných skupín, prehliadka historickej časti mesta, opekačka, hudobný koncert populárnej poľskej skupiny, návštevu múzea… Toto všetko bolo súčasťou programu a mnoho ďalšieho.
Posledný deň sme sa zúčastnili na sv. Liturgii v chráme Hagia Sofia, ktorú viedol Jeho Blaženosť Sawa metropolita Warszawský a celého Poľska spoločne so svojimi vikárnymi archijerejmi a so všetkými pítomnými kňazmi a diakonmi.
Veľká vďaka patrí Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce a archidiakonovi Jozefovi Matušiakovi za pozvanie a celkovú organizáciu slávnosti. Zvládli ste to na jednotku. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami priatelia! Thanks You 😉
Podrobnejšie o našej ceste sa dozviete v marcovom vydaní časopisu Istina🥰.
Christós posrédi nás!