OSLAVY SVETOVÉHO DŇA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE V POĽSKOM KRAKOVE ( 3. ČASŤ)

OSLAVY SVETOVÉHO DŇA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE V POĽSKOM KRAKOVE ( 3. ČASŤ)

Posledný deň sa konala slávnostná archijerejská liturgia, ktorú viedol Vysokopreosvietený Juraj, arcibiskup Wrocłavski a Szczeciński za účasti ostatných hierarchov Poľskej pravoslávnej cirkvi.
Naša delegácia rovnako sa zúčastnila na prvej sv. Liturgii v hornom chráme, ktorá bola slúžená v poľskom a českom jazyku.
Ďakujeme Hospodu Bohu za túto príležitosť sa stretnúť opäť po nejakom čase s našimi spolubratmi a sestrami zo zahraničia a tešíme sa na ďalšie zážitky s Vami!