OSLAVY SVETOVÉHO DŇA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE V POĽSKOM KRAKOVE ( 2. ČASŤ)

OSLAVY SVETOVÉHO DŇA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE V POĽSKOM KRAKOVE ( 2. ČASŤ)

Slávnostný akt osláv sa konal v miestnej športovej hale. Na tomto otvorení sa zúčastnili štyria archijereji Poľskej pravoslávnej cirkvi, množstvo duchovných otcov a diakonov, ktorí pracujú s mládežou, pravoslávna mládež zo všetkých kútov Poľska a rovnako aj zahraničné delegácie.
Prednáška bola venovaná 100. výročiu darovania autokefality Poľskej pravoslávnej cirkvi, ktorú predstavil igumen Panteleimon.
Program na druhý deň pokračoval prehliadkou hradu Wawel, ktorý bol sídlom poľských kráľov. Po nej nas v miestnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky prijal biskup Siematyczski Varsonofij, vikár Waršavsko – Bielskej metropólie, s ktorým sme mali tú česť sa stretnúť v minulom roku na podobnom stretnutí vo Varšave a v rumunskom Temešvári. S vladykom sme mali tú česť sa porozprávať o rôznych problémoch a potrebách, ktoré mladí ľudia v dnešnej dobe majú.
Večer naše kroky viedli opäť do chrámu, kde sa konalo vsenočné bdenie pred slávnostnou nedeľnou archijerejskou liturgiou.