OSLAVY SVETOVÉHO DŇA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE V POĽSKOM KRAKOVE ( 1. ČASŤ)

OSLAVY SVETOVÉHO DŇA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE V POĽSKOM KRAKOVE ( 1. ČASŤ)

Na pozvanie našich spolubratov z Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce sme sa aj tento rok zúčastnili osláv nášho spoločného sviatku, ktoré sa konali 14.- 18. februára 2024 v Krakove.
Našu miestnu cirkev zastupovala desať členná delegácia pod vedením otca Milana Bilého z Prahy a prezidenta BPM na Slovensku Alexandra Hrička.
Súčasťou programu bola aj prehliadka historickej časti Krakova a návšteva múzea kniežat Czartoryských, ktoré bolo založené v roku 1878.