OSLAVA SVIATKU USNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY NA ĽUTINSKEJ HORE

OSLAVA SVIATKU USNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY NA ĽUTINSKEJ HORE

Aj tento rok sme spoločne oslávili sviatok Usnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine spoločnou púťou a bohoslužbami na hore.
Ďakujeme Hospodu Bohu, že sme sa všetci mohli spoločne stretnúť a osláviť tento veľký sviatok. Taktiež vďaka patrí prot. Vasyľovi Kuzmykovi a jeho veriacim zo Sabinova, Ľutiny a Hanigoviec za prípravu.
 
Presvjataja Bohorodice spasi nas!