OSLAVA MONASTIERSKÉHO SVIATKU V KOMÁRNE

OSLAVA MONASTIERSKÉHO SVIATKU V KOMÁRNE

Tento rok sa skupinka našich mládežníkov vybrala osláviť monastiersky sviatok Položenia rúcha Presvätej Bohorodičky v našom pravoslávnom monastieri v Komárne.
Počas troch dní, ktoré sme strávili v monastieri sa o nás veľmi milo starali otec Miroslav Krutský s rodinkou, otec Zoltán Rausch s mátuškou aj všetci veriaci, ktorí prichádzajú do monastiera.
Všetci sme si odniesli veľa sily duchovnej, ale aj telesnej , ktorú sme mali možnosť načerpať na tomto blahodatnom mieste.
Presvjatája Bohoródice spasi nás!