OPEKAČKA NA ČERTOVOM KAMENI 🔥😊☦️

OPEKAČKA NA ČERTOVOM KAMENI 🔥😊☦️

Neďeľňajšie popoludnie sme strávili v prírode 🏞️.
Rozhodli sme sa vystúpiť na miesto, ktoré miestny nazývajú Čertov kameň⛰️. Treba povedať , že samotná cesta na kameň nebola ľahká a poriadne sme sa aj zapotili😎.
No stálo to za to. Každy z nás sa mohol pokochať aj pohľadom na okolie a Medzilaborce mal ako na dlani 🧭.
Atmosféru dotvorila aj tradičná opekačka🍖🍞. Taktiež sme si zahrali aj bedminton🏸. Počas jedenia sme si vypočuli aj niečo o aktivitách v oblasti rozvoja rusínskej menšiny v regióne nášho hosťa Jozefa Badidu, ktorý k nám taktiež zavítal spolu so svojou manželkou.
Ďakujeme Bohu za ďalší požehnaný deň 😊. Daj Bože, aby takýchto akcií bolo čo najviac✊☦️😇.
_______
ОПІКАЧКА НА ЧOРТОВІМ КАМІНИ🔥😊☦️
…..
Недільне пообіди сме стравіли у ліси 🏞️. Розгодли сме ся выступити на місце, яке містны жытеле называют Чортів камінь⛰️.
Треба повісти, же сама дорога на верх небыла легка а поріадни сме ся и спотіли 😎. Но оплатіло ся. Каждый ся міг покохати выглядом на околіцу а Меджілабірци мав як на долони 🧭. Атмосферу дотворіла и традічна опікачка 🍖🍞. Тыж сме соби и заграли бедмінтон 🏸.
Почас опіканя сме соби выслухали ай дашто о актівітах в області розвітку русінскої меншіны у регіони нашого ґостя Йосифа Бадиду якый ку нам прышов сполу со своёв женов.
Дьякуеме Господу Богу за далшый благословенный день😊.
Дай Боже, жебы такых активіт

https://www.instagram.com/p/B0l6Sv4ILCZ/?igshid=1qgr7k2mvjaut