OPEKAČKA NA ČERTOVOM KAMENI ??☦️

OPEKAČKA NA ČERTOVOM KAMENI ??☦️

Neďeľňajšie popoludnie sme strávili v prírode ?️.
Rozhodli sme sa vystúpiť na miesto, ktoré miestny nazývajú Čertov kameň⛰️. Treba povedať , že samotná cesta na kameň nebola ľahká a poriadne sme sa aj zapotili?.
No stálo to za to. Každy z nás sa mohol pokochať aj pohľadom na okolie a Medzilaborce mal ako na dlani ?.
Atmosféru dotvorila aj tradičná opekačka??. Taktiež sme si zahrali aj bedminton?. Počas jedenia sme si vypočuli aj niečo o aktivitách v oblasti rozvoja rusínskej menšiny v regióne nášho hosťa Jozefa Badidu, ktorý k nám taktiež zavítal spolu so svojou manželkou.
Ďakujeme Bohu za ďalší požehnaný deň ?. Daj Bože, aby takýchto akcií bolo čo najviac✊☦️?.
_______
ОПІКАЧКА НА ЧOРТОВІМ КАМІНИ??☦️
…..
Недільне пообіди сме стравіли у ліси ?️. Розгодли сме ся выступити на місце, яке містны жытеле называют Чортів камінь⛰️.
Треба повісти, же сама дорога на верх небыла легка а поріадни сме ся и спотіли ?. Но оплатіло ся. Каждый ся міг покохати выглядом на околіцу а Меджілабірци мав як на долони ?. Атмосферу дотворіла и традічна опікачка ??. Тыж сме соби и заграли бедмінтон ?.
Почас опіканя сме соби выслухали ай дашто о актівітах в області розвітку русінскої меншіны у регіони нашого ґостя Йосифа Бадиду якый ку нам прышов сполу со своёв женов.
Дьякуеме Господу Богу за далшый благословенный день?.
Дай Боже, жебы такых активіт

https://www.instagram.com/p/B0l6Sv4ILCZ/?igshid=1qgr7k2mvjaut