O nás – Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS  je
dobrovoľné, príspevkové a otvorené spoločenstvo mladých pravoslávnych ľudí, združujúcich
sa za účelom šírenia Evanjelia, lásky, porozumenia a pravdy medzi ľuďmi, vzdelávania,
výchovy detí a mládeže, humánnej, charitatívnej činnosti a pomoci starým, osamelým a
bezmocným občanom.

Našim cieľom je:

– šíriť vieru, Evanjelium, lásku a porozumenie,
– vydávať svedectvo o pravosláví,
– rozvíjať prácu s deťmi a mládežou, budovať zdravé pokolenie,
– usporadúvať rôzne duchovné, spoločenské, vzdelávacie, oddychové podujatia pre mladých,
– podporovať misijnú činnosť, publikovať literatúru, zhotovovať a rozširovať náboženské
predmety, zabezpečovať distribúciu publikácií a náboženských potrieb;
– pomáhať starším a bezmocným zmierniť ich smútok, biedu a utrpenie,
– prinášať radosť, nádej a cestu k Bohu …

Kontakt: https://bpmorthodox.sk/kontakty/

Viac o nás sa dozviete z tejto stránky, facebooku, alebo zúčastnením sa na najbližšej akcii.

Našu činnosť môžete podporiť nasledujúcim spôsobom:

Podporte nás!