NÁVŠTEVA BRATSTVA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE Z PINSKA (BIELORUSKO)

NÁVŠTEVA BRATSTVA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE Z PINSKA (BIELORUSKO)

Predstavitelia nášho Bratstva sa stretli s predstaviteľmi pravoslávneho Bratstva z mesta Pinsk, ktoré nesie meno po prepmuč. Makárijovi Pinskom.
Počas ich niekoľkodňovej návštevy sme našim bratom predstavili Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, kde nás aj veľmi vrelo prijal dekan fakulty prot. Štefan Pružinský.
Navštívili sme aj Pravoslávny kňazský seminár PU v Prešove, kde po večerni sa konala prezentácia o práci s mládežou v Pinskej eparchii a rovnako sme v krátkosti sa porozprávali aj o možnostiach ďalšej spolupráce.
Veríme, že sa otcovi Dávidovi aj bratovi Serafímovi na Slovensku páčilo! 😊🇸🇰