Modlitební maraton

Modlitební maraton

Správa od nášho vladyku Juraja:

Zvu všechny ke společné iniciativě každodenního  spolu s dalšími pravoslavnými křesťany ve světě za Boží pomoc, ochranu pro všechny potřebné, za lékaře a zdravotníky, za moudrost pro ty, co rozhodují, za ty nejzranitelnější, za nemocné.
Každý den mezi 21:00 a 21:15 se společně (třeba i celá rodina doma) modlíme Isusovu modlitbu v jazyku, který je nám blízký: Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj nas hrišnych i mir svoj / Pane Isuse Christe, Syn Boží, zmiluj sa nad nami hriešnymi a nad svojím svetom / Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšnými a nad svým světem.
Modleme se v klidu, s důvěrou, že nás náš nebeský Otec, kterému na nás záleží, slyší.
Modlitební čtvrthodinku můžeme zakončit tropary ke sv. Nikiforovi Malomocnému a sv. Rozálii z Palerma, nějakou krátkou modlitbou k Matce Boží dle vlastního uvážení a modlitbou v čase epidemie.
Využijme čotky, které rádi nosíme na rukou, nejen k ozdobě! ???
Bůh nám všem žehnej.
V Christu Váš vladyka Juraj.