MLÁDEŽNÍCKE STRETNUTIE VO SVIDNÍKU

MLÁDEŽNÍCKE STRETNUTIE VO SVIDNÍKU

Dnešné mládežnícke stretnutie vo Svidníku spojené s prednáškou prot. Jána Pajkoša o ikonách sviatkov Roždestva Isusa Christa a Bohojavlenia.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli!

                                                           Po prednáške sa poniektorí z účastníkov vybrali na spoločnú večeru