Mikulášsky duchovný program a stretnutie humenských detí s Mikulášom v humenskom pravoslávnom chráme 2019

Mikulášsky duchovný program a stretnutie humenských detí s Mikulášom v humenskom pravoslávnom chráme 2019

V mesiaci decembri pravoslávna Cirkev vzdáva úctu jednému z popredných Božích služobníkov sv. Nikolajovi Divotvorcovi, arcibiskupovi Myr-Likyjských. Tento sviatok je v našej pravoslávnej cirkevnej obci každoročne spojený s duchovným programom v podaní tých najmladších členov, ktorý sa v tomto roku (2019) konal v nedeľu 8. decembra 2019 v odpoludňajších hodinách v humenskom pravoslávnom chráme.

Program začal krátkou ďakovnou bohoslužbou, na konci ktorej sa o. Peter Humeník prihovoril k prítomným rodičom, krstným rodičom a k dedkom a babkám. V príhovore apeloval, aby nezanedbávali duchovnú výchovu svojich detí, ktoré im Boh dal ako najvzácnejší dar, aby ich častejšie a pravidelne privádzali do chrámu a rozprávali s nimi o Bohu, o Jeho láske k nám ľuďom a ďalších duchovných témach.

Po bohoslužbe a príhovore nasledoval samotný program v podaní detí, ktorý s nimi pripravila naša sestra v Christu Janka Harasimová. Aj touto cestou jej chceme úprimne zo srdca poďakovať za jej už niekoľkoročný aktívny a zodpovedný prístup k potrebám cirkevnej obce. Mikulášsky program pozostával z nádherných detských básničiek a pesničiek a tiež názornej poučnej scénky o neporiadnom Miškovi a o pozornej, múdrej a láskavej Katke. V závere medzi deti prišiel aj Mikuláš a všetky deti obdaroval sladkosťami.

Sme presvedčení, že každoročné takéto duchovné programy deťom pomôžu viac spoznať tak veľkú osobnosť Christovej Cirkvi akou sv. Nikolaj Divotvorca nepochybne je a osvojiť si dobrotu a lásku, ktorú prechovával k ostatným ľuďom. Vďaka svojej horlivosti, pokore aj životu podľa kresťanských zásad si vyslúžil rešpekt aj u mnohých tých, ktorí neboli kresťania a často bojovali rôznymi spôsobmi proti Christovej Cirkvi a jej členom.

Prevzaté zo stránky PCO Humenné https://www.facebook.com/pcohumenne/photos/a.1519919048223370/2525807007634564/?type=3&theater