METROPOLITA ANTONIJ PRIPOMENUL, AKÉ JE DÔLEŽITÉ SA POZASTAVIŤ

METROPOLITA ANTONIJ PRIPOMENUL, AKÉ JE DÔLEŽITÉ SA POZASTAVIŤ

Ako sa naučiť správne reagovať na akékoľvek pokušenia prichádzajúce zo sveta? Čo je k tomu potrebné? Povedal to metropolita Antonij Borispoľský a Brovarský, riaditeľ správy Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Tu sú jeho slová v plnom znení:

– Počas pôstu sa vzďaľujeme od bežného spôsobu života, vzdávame sa obvyklého jedla, obvyklého voľného času. A zároveň venujeme viac času skutkom milosrdenstva, bohoslužbám a modlitbe.

Účelom pôstu je pokánie a väčšie ponorenie sa do duchovného života, čo si vyžaduje aspoň na nejaký čas odklon od bežného svetského spôsobu života.

Ale problémom našej spoločnosti je, že úplne uniknúť svetu je takmer nemožné. Hoci vo vzdialenejších časoch to bol taktiež problém, preto prví mnísi odchádzali doslova do púšte.

Vy a ja však nie sme na púšti, svet nás neustále aktívne prenasleduje. Praktickou úlohou pravoslávneho laika teda teraz nie je ani tak utiecť zo sveta, ale VYVINUŤ SPRÁVNU SPÔSOB REAKCIE NA POKUŠENIA PRICHÁDZAJÚCE ZO SVETA.

Aká je teda správna odpoveď na to, čo nám svet ponúka každú minútu? AKO PRVÉ STAČÍ PAUZA.

Skúsme sa pozrieť zvonku na informačné pozadie našej doby. CELÁ MEDIÁLNA SFÉRA JE ZAMERANÁ NA TO, ABY NÁS ODNAUČILA MYSLIEŤ. Už sa ani nesnaží zmeniť naše myslenie, už vôbec nežiada myslenie, vyžaduje si okamžité emocionálne reakcie. A tam, kde emócie nahrádzajú myslenie, je vždy prítomná manipulácia.

A preto, keď do nášho vedomia vtrhne akýkoľvek vonkajší podnet, je potrebné sa pozastaviť. Opýtajte sa sami seba: SÚ PRIJATÉ INFORMÁCIE UŽITOČNÉ PRE MOJU DUŠU? Ťahá ma to k modlitbe, k láske k blížnemu, k dobrým myšlienkam a skutkom? Ak nie, potom je všetko zrejmé.

Všetci svätí otcovia učia toto: ako správne rozpoznať akúkoľvek myšlienku – či už je od Boha, alebo naopak od toho zlého. Preto počas pôstu ČÍTAME ASKETICKÚ LITERATÚRU: „Rebrík“ sv. Jána zo Sinaja, diela Abbu Doroteja, „Filokálie“ atď. Premyslené, pozorné čítanie takýchto kníh nám pomáha rozvíjať zručnosť duchovného prístup  na všetko, čo nám zvonka prichádza na myseľ.

A, samozrejme, ŽIADNA DUCHOVNÁ OCHRANA NIE JE BEZ MODLITBY. Nie nadarmo je každá hodina ľudského bytia posvätená modlitbou.

Pokúsme sa urobiť prestávky v rýchlom tempe nášho života: prestávky na modlitbu, prestávky na kontrolu našich myšlienok a pocitov, prestávky na to, aby sme sa pred akýmkoľvek rozhodnutím jednoducho prežehnali. A potom sila sveta a jeho klamstvá už pre nás nebudú také veľké a silné.

(zdroj: pravlife.org; akcenty „FOMA na Ukrajine“)

Preklad: Alexander Hričko