MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE V RUMUNSKU

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE V RUMUNSKU

31. augusta – 3. septembra 2023 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie pravoslávnej mládeže v rumunskom meste Timisoara.
Našu miestnu cirkev zastupovalo osem mládežníkov pod vedením otca Milana Bilého z Prahy.
Súčasťou a zároveň vyvrcholením stretnutia bol slávnostný pochod mestom spoločne so zástupcami ostatných delegácii.
Počas našej návštevy sme navštívili viacero monastierov spolu s rumuskými a poľskými mládežníkmi.
Navštívili sme aj katedrálny chrám v Timisoari a múzeum, ktoré sa nachádza v jeho podzemí.
Taktiež sme mali možnosť zavítať do múzea tradičnej rumunskej kultúry (skanzen) Satuli Banatean Timisoara.
Na záver našej cesty sme zavítali na farnosť v meste Arad, kde sme videli ako fungujú farnosti v Rumunsku a ako organizujú misijnú činnosť a prácu s mládežou.
V nedeľu sme samozrejme nemohli vynechať účasť na sv. Liturgii. O to bola významnejšia, že bola archijerejská, ktorú slúžil Preosvietený Varsonofij, biskup Siematycki, vikár Varšavsko- Bielskej metropólie.
S požehnaním vladyku sme mali možnosť byť účastní aj pri spievaní Liturgie spolu s miestným rumunským kantorom. Tak aj v Timisoari zazneli naše cirkevné nápevy.
Po sv. Liturgii už nasledovala naša cesta do domoviny. Ďakujeme Hospodu Bohu za nádherne strávený týždeň v Banáte, otcovi Milanovi Bilému, našim mládežníkom z Poľska na čele s vladykom Varsonofijom a otcom protodiakonom Miroslavom.
Tešíme sa na ďalší ročník, ktorý v roku 2024 bude v hlavnom meste Bukurešťi!