LISTY

Kondolenčný list prezidenta BPM veriacim olomoucko – brnianskej eparchie v súvislosti so zosnutím arcibiskupa Simeona (22. 03. 2024)

kondolenčný list


Pozdravný list metropolitovi Rastislavovi k 10. výročiu intronizácie za metropolitu českých krajín a Slovenska (29.01.2024)

Pozdravný list