Kontakty

Aktualizované 2024-03


Prezident BPM
Bc. Alexander Hričko
hrickoalexander@gmail.com
+421 917 577 715

Viceprezident BPM
Alexander Zalevskyj
zalevskyjalexander@gmail.com
+421 904 190 988

Viceprezident BPM
Matúš Krajcár
matuskrajcar8@gmail.com
+421 940 844 040

Edičná rada
Anna Pružinská
anickapruzinska@gmail.com
+421 949 538 139
Kamil Kurťak- predseda
bohosloviepbf@centrum.sk
+421 940 574 512
Juliána Savčáková
savcakovajuliana@gmail.com
+421 910 479 790

Dozorná rada
Ing. Katarína Sopková
katulik.sopkova@gmail.com
+421 944 933 934
Mgr. Štefan Pružinský
pruzinsky.s@gmail.com
+421 944 072 654
Ing. Mgr. Vladimír Gerka, PhD. – predseda
vladimirg@orthodox.sk
+421 907 901 512

Duchovný BPM-PO
jerej Mgr. Milan Petrisko, PhD.
milanpetrisko1@gmail.com
+421 915 359 328

Duchovný BPM-KE
jerej Mgr. Miloš Nikifor Surma
milos.surma@gmail.com
+421 915 643 280


SKUPINY

 Bardejov
miesto neobsadené
stránka
Aktivita skupiny

Humenné
Viktor Kostovaľ
+421 949 272 030
vikostov67@gmail.com
stránka
facebook
Aktivita skupiny

Klenovec
Mgr. Martin Halík
martin@mh1.cz
+421 951 230 015
Aktivita skupiny

Košice
Jasmína Dobríková
bpm.kosice@gmail.com
stránka
facebook
Aktivita skupiny

Medzilaborce
Alexander Zalevskyj
bpm.medzilaborce@gmail.com
+421 904 190 988
facebook skupiny
instagram
facebook PCO
youtube
Aktivita skupiny

Poprad
Mária Bachledová (vedúca)
denisabach@gmail.com
Marína Bachledová (kontaktná osoba)
martina.bachledova@szspp.sk
+421 910 587 766
youtube
Aktivita skupiny

Pravoslávny kňažský seminár
miesto neobsadené
Aktivita skupiny

Prešov
Andrej Kostelník
kostelnik23@gmail.com
+421 948 495 044
Aktivita skupiny

Sabinov
Mgr. Tomáš Palenčár
palencar.t@centrum.sk
+421 911 011 974
Aktivita skupiny

Snina
JUDr. Adriána Karľová rod. Sidorová (vedúca)
adrianasidorova@gmail.com
mitr. prot. Igor Kerekanič (kontaktná osoba)
pco.snina@azet.sk
+421 907 974 713
facebook PCO
facebook skupiny
Aktivita skupiny

Spišská Nová Ves
Juraj Varecha
juraj.varecha3@gmail.com
+421 904 940 181
stránka
facebook
instagram
Aktivita skupiny

Svidník
Richard Rodák
richrod.gr@gmail.com
+421 907 168 456

Ulič
prot. Boris Hrustič
hrusticboris@gmail.com
+421 905 466 533

Aktivita skupiny

Závadka
Mgr. Silvia Štefanovova
sstefanovova@gmail.com
+421 905 466 533
Aktivita skupiny

 


 

Bankové spojenie BPM- dary

IBAN (Fio banka): SK4183300000002502282844

 


 

ISTINA – Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS

 

Redakčná rada
 Ivana Bilá, Peter Bobak, Jana Gubová, Daniel Havaj, Eva Kahancová, Nikola Kahancová, Jana Kapraľová,
 Eva Poperníková, Zuzana Sadilková, Veronika Skysľaková, Tatiana Vasiliou Mihaličová

Šéfredaktor
Mgr. Tatiana Vasiliou Mihaličová – poverená funkciou

Korektúra
Zuzana Sadilková
sadilkovazuzana@gmail.com

Redakcia časopisu Istina
clanky.istina@gmail.com

Technický a grafický redaktor časopisu Istina
j. Miroslav Guba a Jaroslav Smoleň
tech.istina@gmail.com

Bankové spojenie
pri platbe uvádzať do poznámky meno odosielateľa a správny variabilný symbol!
IBAN (Fio banka): SK1983300000002502282852

(Cena za kus 0,60€. Ročný príspevok 7,20€ + poštovné na rok podľa počtu predplatených kusov ( pre odberateľov zo Slovenska):

1 – 2 ks = 13 eur
3 – 10 ks = 16 eur
11 – 20 ks = 26 eur
21 – 40 ks = 36 eur

Administrácia tejto stránky

bpmorthodox@gmail.com

bratstvo@orthodox.sk

Kontaktujte nás prosím ak nájdete na tejto stránke neaktuálne údaje a tiež s akýmikoľvek konštruktívnymi nápadmi, článkami na uverejnenie, fotografiami, otázkami, prosbami, správami z akcií alebo by ste sa radi zapojili do tvorby stránky.


Kontakt na ústredie (na Vladykov)
Kontakt na inštitúcie (časopis Istina, PBF, Seminár PBF)