Kontakty

Aktualizované 2021-11


Prezident BPM
Alexander Hričko
hrickoalexander@gmail.com
+421 917 577 715

Viceprezident BPM
Alexander Zalevskyj
zalevskyjalexander@gmail.com
+421 904 190 988

Viceprezident BPM
Jana Anastásia Tarbajová
jana.tarbajova1@gmail.com
+421 902 223 105

Viceprezident BPM
Matúš Krajcár
matuskrajcar8@gmail.com
+421 940 844 040

Edičná rada
Anna Pružinská
anickapruzinska@gmail.com
+421 949 538 139
Kamil Kurťak
bohosloviepbf@centrum.sk
+421 940 574 512
Juliána Savčáková
savcakovajuliana@gmail.com
+421 910 479 790

Dozorná rada
Katarína Sopková
katulik.sopkova@gmail.com
+421 944 933 934
Štefan Pružinský
pruzinsky.s@gmail.com
+421 944 072 654
Vladimír Gerka
vladimirg@orthodox.sk
+421 907 901 512

Duchovný BPM-PO
j. Milan Petrisko
milanpetrisko1@gmail.com
+421 915 359 328

Duchovný BPM-KE
j. Miloš Nikifor Surma
milos.surma@gmail.com
+421 915 643 280


SKUPINY

 Bardejov
Marián Feďo
fedomarian@gmail.com
+421 918 261 933
stránka
Aktivita skupiny

Humenné
Viktor Kostovaľ (vedúci)
+421 949 272 030
vikostov67@gmail.com
stránka
facebook
Aktivita skupiny

Košice
Jakub Dura
bpm.kosice@gmail.com
+421 904 456 738
stránka
facebook
Aktivita skupiny

Medzilaborce
Alexander Zalevskyj
bpm.medzilaborce@gmail.com
+421 904 190 988
facebook skupiny
instagram
facebook PCO
youtube
Aktivita skupiny

Poprad
Mária Bachledová (vedúca)
denisabach@gmail.com
Marína Bachledová (kontaktná osoba)
martina.bachledova@szspp.sk
+421 910 587 766
youtube
Aktivita skupiny

Pravoslávny kňažský seminár
Matúš Skysľak
skyslakmatus@gmail.com
+421 948 960 119
facebook skupiny
Aktivita skupiny

Prešov
Andrej Kostelník
kostelnik23@gmail.com
+421 948 495 044
Aktivita skupiny

Snina
JUDr. Adriána Karľová rod. Sidorová (vedúca)
adrianasidorova@gmail.com
mitr. prot. Igor Kerekanič (kontaktná osoba)
pco.snina@azet.sk
+421 907 974 713
facebook PCO
facebook skupiny
Aktivita skupiny

Spišská Nová Ves
Štefan Pružinský nml.
administrator@pravoslaviesnv.sk
+421 944 072 654
stránka
facebook
instagram
Aktivita skupiny

Ulič
prot. Boris Hrustič
hrusticboris@gmail.com
+421 905 466 533

Závadka
Silvia Štefanovova
sstefanovova@gmail.com
+421 905 466 533
Aktivita skupiny

 


 

Bankové spojenie BPM

IBAN (Fio banka): SK2983300000002601561590

 


 

ISTINA – Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS

 

Redakčná rada
Jana Gubová, Lucia Laudoniu, Eva Kahancová, Petra Kahancová, Jana Kapraľová,
Ľubomíra Kosová, Martina Paulinová, Zuzana Sadilková, Natália Spišáková

Šéfredaktor
Kamil Kurťak
bohosloviepbf@centrum.sk
+421 940 564 512

Korektúra
Jana Gubová
jbelenova@gmail.com

Redakcia časopisu Istina
istina12@gmail.com

Technický redaktor časopisu Istina
j. Miroslav Guba a Jaroslav Smoleň
tech.istina@gmail.com

Bankové spojenie
pri platbe uvádzať do poznámky meno odosielateľa!
IBAN (Fio banka): SK92 8330 0000 0024 0156 1588

(Cena za kus 0,50€. Ročný príspevok 6€ + poštovné na rok podľa počtu predplatených kusov:

1ks – 7,80€
2ks – 9€
3-11ks – 13,20€
12-22ks – 22,80€
23-44ks – 31,20€
nad 44ks – balík – 32,40€


Administrácia tejto stránky

bpmorthodox@gmail.com

Kontaktujte nás prosím ak nájdete na tejto stránke neaktuálne údaje a tiež s akýmikoľvek konštruktívnymi nápadmi, článkami na uverejnenie, fotografiami, otázkami, prosbami, správami z akcií alebo by ste sa radi zapojili do tvorby stránky.


Kontakt na ústredie (na Vladykov)
Kontakt na inštitúcie (časopis Istina, PBF, Seminár PBF)