Kontakty

Aktualizované 14. 09. 2019


Prezident BPM
Lukáš Polakovič
polakovic.lucas@gmail.com
+421 948 332 644

Viceprezident BPM
Marína Bachledová
martina.bachledova@szspp.sk
+421 910 587 766

Viceprezident BPM
Štefan Pružinský nml.
pruzinsky.s@gmail.com
+421 944 072 654

Viceprezident BPM
Anastásia Tarbajová
jana.tarbajova1@gmail.com
+421 902 223 105

Duchovný BPM
prot. Vladimír Spišák
o.spisak@gmail.com
+421 907 928 812

Duchovný BPM
j. Nikifor Surma
milos.surma@gmail.com
+421 915 643 280

Edičná rada
Petra Kahancová
artepcolor@gmail.com
Dominik Jeník
dominik.jenik@protonmail.ch
Marcela Hviždáková
markellah@gmail.com
+421 907 377 171

Dozorná rada
Alexander Hričko
hrickoalexander@gmail.com
+421 917 577 715
Maroš Hopta
maros.hopta@gmail.com
+421 950 415 725
j. Ján Biloruský
jan.bilorusky@gmail.com
+421 905 955 930


SKUPINY

 Bardejov
Marián Feďo
fedomarian@gmail.com
+421 918 261 933
stránka
Aktivita skupiny

Humenné
Viktor Kostovaľ (vedúci)
+421 949 272 030
vikostov67@gmail.com
stránka
facebook
Aktivita skupiny

Košice
Katarína Sopková
bpm.kosice@gmail.com
+421 944 933 934
stránka
facebook
Aktivita skupiny

Medzilaborce
Alexander Zalevskyj
bpm.medzilaborce@gmail.com
+421 904 190 988
facebook skupiny
instagram
facebook PCO
Aktivita skupiny

Poprad
Mária Bachledová (vedúca)
denisabach@gmail.com
Marína Bachledová (kontaktná osoba)
martina.bachledova@szspp.sk
+421 910 587 766
youtube
Aktivita skupiny

Prešov
Andrej Kostelník
kostelnik23@gmail.com
+421 948 495 044
Aktivita skupiny

Snina
JUDr. Adriána Karľová rod. Sidorová (vedúca)
adrianasidorova@gmail.com
+421 908 363 573
mitr. prot. Igor Kerekanič (kontaktná osoba)
pco.snina@azet.sk
+421 907 974 713
facebook PCO
facebook skupiny
Aktivita skupiny

Spišská Nová Ves
Štefan Pružinský nml.
administrator@pravoslaviesnv.sk
+421 944 072 654
stránka
facebook
instagram
Aktivita skupiny

Ulič
prot. Boris Hrustič
hrusticboris@gmail.com
+421 907 152 180

Závadka
Silvia Štefanovova
silviastefanovova@centrum.sk
+421 905 466 533
Aktivita skupiny

 


ISTINA – Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS

Redakčná rada
Jana Gubová, Alexander Hričko, Petra Kahancová, Jana Kapraľová,
Ľubomíra Kosová, Zuzana Petrovajová, Zuzana Sadilková, Natália Spišáková

Šéfredaktorka
Zuzana Petrovajová
petrovajova.zuzana@gmail.com
+421 907 633 243

Korektúra
Jana Gubová
jbelenova@gmail.com

Redakcia časopisu Istina
istina12@gmail.com

Technický redaktor časopisu Istina
j. Miroslav Guba a Jaroslav Smoleň
tech.istina@gmail.com

Bankové spojenie
pri platbe uvádzať do poznámky meno odosielateľa!
IBAN: SK92 8330 0000 0024 0156 1588
(Cena za kus 0,50€. Ročný príspevok 6€ + poštovné na rok podľa počtu predplatených kusov kusov:
1ks – 6€
2ks – 7,80€
3-12ks – 11,40€
13-29ks – 19,80€
30ks a viac – 31,20€)


Administrácia tejto stránky

bpmorthodox@gmail.com

Kontaktujte nás prosím ak nájdete na tejto stránke neaktuálne údaje a tiež s akýmikoľvek konštruktívnymi nápadmi, článkami na uverejnenie, fotografiami, otázkami, prosbami, správami z akcií alebo by ste sa radi zapojili do tvorby stránky.


Kontakt na ústredie (na Vladykov)
Kontakt na inštitúcie (časopis Istina, PBF, Seminár PBF)