Kontakty

Stav k 23.03.2018

Administrácia tejto stránky

bpmorthodox@gmail.com

Kontaktujte nás prosím ak nájdete na tejto stránke neaktuálne údaje a tiež s akýmikoľvek konštruktívnymi nápadmi, článkami na uverejnenie, fotografiami, otázkami, prosbami, správami z akcií alebo by ste sa radi zapojili do tvorby stránky.


Prezident BPM
Lukáš Polakovič
polakovic.lucas@gmail.com
0948 332 644

Viceprezident BPM
jeromonach Mgr. Alexander Haluška
alexanderhaluska@gmail.com

Viceprezident BPM
Mgr. Marek Cicu
marekcicu@centrum.sk
marek.cicu@unipo.sk
0944 143 650
0915 033 651

Viceprezident BPM
Mgr. Marcela Hvižďaková
markellah@gmail.com
0907 377 171

Duchovný BPM
mitr. prot. Boris Hrustič
hrusticboris@gmail.com
057/7694331
0907152180

Duchovný BPM
j. Ivo Petrovaj
petrovaj.ivo@gmail.com
0948 395 313

Duchovný BPM
prot. Vladimír Spišák
o.spisak@gmail.com
0907 928 812


ISTINA – Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS

Redakčná rada
Jana Gubová, jeromonach Alexander Haluška, protodiakon Ján Husár, Petra Kahancová,
Ľubomíra Kosová, Zuzana Petrovajová, Zuzana Sadilková, Natália Spišáková

Šéfredaktorka
Zuzana Petrovajová
petrovajova.zuzana@gmail.com
0907 633 243

Korektúra
Jana Gubová
jbelenova@gmail.com

Redakcia časopisu Istina
istina12@gmail.com

Technický redaktor časopisu Istina
j. Miroslav Guba a Jaroslav Smoleň
tech.istina@gmail.com

Bankové spojenie
pri platbe uvádzať do poznámky meno odosielateľa!
IBAN: SK50 7500 0000 0040 0840 9298
(Cena za kus 0,50€. Ročný príspevok 6 € + poštovné 5 €)


SKUPINY

 Bardejov
Anastásia Tarbajová
jana.tarbajova1@gmail.com
0902 223 105
stránka PCO

Humenné
Viktor Kostovaľ (vedúci)
0949 272 030
Kristína Rusinková (kontaktná osoba)
kristinka.rusinkova@gmail.com
0911 967 007
stránka PCO

Košice
Katarína Sopková
bpm.kosice@gmail.com
0944 933 934
stránka PCO

Medzilaborce
Beáta Savčáková
bpm.medzilaborce@gmail.com
0908 864 881

Snina
JUDr. Adriána Karľová rod. Sidorová (vedúca)
adrianasidorova@gmail.com
0908 363 573
mitr. prot. Igor Kerekanič (kontaktná osoba)
pco.snina@azet.sk
0907 974 713

Spišská Nová Ves
Štefan Pružinský nml.
administrator@pravoslaviesnv.sk
0944 072 654
stránka PCO
facebook PCO

Ulič
prot. Boris Hrustič
hrusticboris@gmail.com
0907 152 180

Závadka
Silvia Štefanovova
silviastefanovova@centrum.sk
0905 466 533

 


Kontakt na ústredie (na Vladykov)
Kontakt na inštitúcie (časopis Istina, PBF, Seminár PBF)