KONALO SA ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU

KONALO SA ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU

11. apríla 2023 sa v sídle nášho Bratstva uskutočnilo pod vedením prezidenta Alexandra Hrička zasadnutie Výkonného výboru BPM na Slovensku.

                    Výbor sa zaoberal:

  • správami o uplynulej činnosti Vedenia
  • stanoviskom okolo situácie na Ukrajine
  • správou edičnej rady
  • schvaľovaním interných smerníc
  • schválením vstupu do Rady mládeže Slovenska
  • aktuálnym finančným stavom
  • podporou podujatí, ktoré sa budú konať v najbližších mesiacoch