Kalendár akcií – Rámcový plán 2020

Aktualizované cca. raz mesačne. Odkaz na rámcový plán z minulého roku TU.


Január
25. – Hokej SNV Správa Pozvánka
25. – Ples Humenné Správa Pozvánka

Február
3. – Lyžovačka, sánkovačka Závadka Pozvánka
13. – Ples BPM v PO Pozvánka
15. – Veselica v Snine Pozvánka

Marec
7. – Pravoslaviádka KE Pozvánka
15. – Ladomirová duchovné stretnutie Pozvánka

Apríl
25. – Antipascha KE Pozvánka

Máj
Oslavy sviatku žien myronosíc
2. – Prednes duchovnej poézie a prozy v Medzilaborciach Pozvánka

Jún
6. – Deň detí v PO (vedenie BPM)  Správa k 1.6.   Správa z 18. júla
– Púť do Závadky

Júl
10.-11. – Duchovné stretnutie na tému Svätý Paisij Svätohorský a jeho duchovný odkaz Pozvánka
26.-31. – Tábor ΙΧΘΥΣ Sninské rybníky Pozvánka
– Tábor HE
31. – Vsenočné bdenie v Bardejove spojené s duchovnou besedou

August
8. – Púť do SNV Pozvánka
– Púť Zo Starého do Nového Klokočova
18. – Púť z Uliča do U. Krivého
– Púť SB-Ľutina

September
12. – Púť Stropkov-Ladomirová

Október
– Oslavy BPM

November
– Pravoslaviáda KE

December
– Florbalový turnaj BJ
– Valné zhromaždenie BPM v PO
Oslavy sviatku sv. Nikolaja – jednotlivé skupiny BPM
Koledovanie – jednotlivé skupiny BPM