Kalendár akcií – Rámcový plán 2020

Aktualizované cca. raz mesačne. Odkaz na rámcový plán z minulého roku TU.


Január
25. – Hokej SNV Správa Pozvánka
25. – Ples Humenné Správa Pozvánka

Február
3. – Lyžovačka, sánkovačka Závadka Pozvánka
13. – Ples BPM v PO Pozvánka
15. – Veselica v Snine Pozvánka

Marec
7. – Pravoslaviádka KE Pozvánka
15. – Ladomirová duchovné stretnutie Pozvánka

Apríl
25. – Antipascha KE Pozvánka

Máj
Oslavy sviatku žien myronosíc
2. – Prednes duchovnej poézie a prozy v Medzilaborciach Pozvánka

Jún
6. – Deň detí v PO (vedenie BPM) Správa
– Púť do Závadky
– Púť a odpustová slávnosť v Krásnom Brode ML

Júl
10.-11. – Duchovné stretnutie na tému Svätý Paisij Svätohorský a jeho duchovný odkaz Pozvánka
– Športový deň ML
– Púť do LE
26.-31. – Tábor ΙΧΘΥΣ Sninské rybníky
– Tábor HE
31. – Vsenočné bdenie v Bardejove spojené s duchovnou besedou

August
– Púť do SNV
– Púť Zo Starého do Nového Klokočova
18. – Púť z Uliča do U. Krivého
– Púť SB-Ľutina

September
– Púť Stropkov-Ladomirová

Október
– Oslavy BPM

November
– Pravoslaviáda KE

December
– Florbalový turnaj BJ
– Valné zhromaždenie BPM v PO
Oslavy sviatku sv. Nikolaja – jednotlivé skupiny BPM
Koledovanie – jednotlivé skupiny BPM