Istina

Slovo na úvod… …slovo je nositeľom myšlienky, je to diamant, ktorý do ľudskej prirodzenosti vložil Všemohúci Stvoriteľ. Slovo je pre nás nielen prostriedkom poznávania, dorozumievania, ale veľakrát je práve ono akýmsi dvojsečným mečom. Lieči, potešuje a pomáha, no zároveň môže zraniť a spôsobiť veľkú bolesť. Nech sa teda slovo nášho spoločného časopisu Istina stane Vaším … Čítať ďalej Istina