Istina

Slovo na úvod…

…slovo je nositeľom myšlienky, je to diamant, ktorý do ľudskej prirodzenosti vložil Všemohúci Stvoriteľ.

Slovo je pre nás nielen prostriedkom poznávania, dorozumievania, ale veľakrát je práve ono akýmsi dvojsečným mečom. Lieči, potešuje a pomáha, no zároveň môže zraniť a spôsobiť veľkú bolesť.

Nech sa teda slovo nášho spoločného časopisu Istina stane Vaším spoločníkom a priateľom na ceste k Pravde.

Istina je časopis, ktorý vydáva Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Jej poslaním je prispievať k vytváraniu a formovaniu duchovne i intelektuálne plnohodnotných členov Cirkvi, ako aj celej našej spoločnosti.

 

Z histórie časopisu ISTINA

Od samého počiatku vzniku Bratstva sa prejavila potreba publikačnej činnosti. Zriadila sa Edičná rada, ktorá zodpovedá za publikovanie a rozširovanie pravoslávnej literatúry, časopisov a informovanie o činnosti Bratstva v cirkevných časopisoch.

Istina ako časopis Bratstva mala rôzne podoby. Najprv to bola záležitosť niekoľkých strán, ktoré boli súčasťou časopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Značnú zásluhu na založení samostatného časopisu v roku 1996 mal vtedajší prezident Bratstva brat Bohumil Vopršálek, šéfredaktorka sestra Tatiana Lauruská (Kerekaničová) a brat Michal Džugan. Po značných problémoch bolo vydávanie časopisu pozastavené a až v roku 1999 sa o obnovenie vydávania postaral brat Ján Holonič, aj keď už len v bulletinovej podobe. Tento bulletin sa vkladal do časopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda, ale žiaľ po istom čase stratil svoju pravidelnosť.

Počnúc rokom 2001 začala Istina písať svoje dejiny ako samostatný časopis Bratstva. Pozostávala z dvadsiatich strán a bola v čiernobielom prevedení. Vtedajší šéfredaktor o. Peter Soroka spolu s ostatnými členmi redakčnej rady: Jánom Husárom, Erikou Petruškovou, Jánom Tomášom, Miroslavom Humenníkom, Luciou Minčákovou, Andreou Hutmanovou, Jozefom Ištvanom, o. Pavlom Bobákom a ďalšími urobili vo vydávaní časopisu značný pokrok. V skutku im patrí veľká vďaka, pretože v dobe, kedy Bratstvo nemalo ani počítač, Istina sa kopírovala na stroji. Študenti sa schádzali po večeroch, aby spinkovali a balili Istinu.

Aj keď doba pokročila a Istina sa začala tvoriť modernejším spôsobom, získala dizajnový program, ktorý uľahčil jej tvorbu, stále boli potrební ľudia, ktorí sa jej venovali.

Boli to zväčša študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, bývajúci na Pravoslávnom kňazskom seminári, ktorí mali tiež svoje povinnosti, súkromie a aj napriek tomu obetovali svoje sily a čas práve pre Istinu. Často sa Istina tvorila po večeroch, kedy si študenti vyprosovali priepustky zo seminára a schádzali sa v kancelárii Bratstva.

Detailnejšie informácie o vzniku časopisu si môžete prečítať v článku od otca Michala, jedného zo zakladateľov časopisu https://bpmorthodox.sk/ako-vznikala-istina-prot-mgr-michal-dzugan/

 

Súčasní redaktori časopisu pokračujú v započatom diele. Obľúbili si každý riadok Istiny a do každého vkladajú kúsok svojej lásky a obetavosti. Istina vychádza už ako pravidelný mesačník Bratstva, pokrýva celé územie Slovenskej republiky, ba čítajú ho aj v Poľsku, Rusku, Srbsku, Česku, Nemecku, Grécku či v ďalekej Kanade a Spojených štátoch amerických. Náklad Istiny sa strojnásobil, zväčšil sa počet strán a zmenil sa dizajn. V novodobej histórii Istiny boli šéfredaktormi Mgr. Zuzana Petrovajová, PhD. a brat Kamil Kurťak. V súčasnosti túto funkciu zastáva prezident Bratstva Bc. Alexander Hričko. Veľa sa spravilo aj z pohľadu ekonomickej stránky Istiny, čím sa stabilizovalo finančné zabezpečenie publikácie časopisu. Distribúciu zabezpečujeme vlastnými silami. Zväčša sa tejto úlohy zhosťuje brat Alexander Hričko a brat Alexander Zalevskyj v svojom voľnom čase. Veľmi nás teší, že sa nám darí doručovať Istinu pre našich čitateľov v dostatočnom časovom predstihu, aby sme im priniesli vždy aktuálne informácie. 

Nuž teda vítajte všetci, ktorí ste zavítali na túto internetovú stránku. S radosťou čakáme na vaše námety, postrehy a myšlienky. Aj vy sa staňte spolutvorcami časopisu. Nech je to naše spoločné dielo, nech aj cez Istinu zažiari tomuto svetu Christovo svetlo, aby tak ľudia nasledovali Christa a nechodili v tme, ale mali svetlo života. (Jn 8, 12)

Kontakt na časopis Istina nájdene v záložke kontakty.

Činnosť mládežníckeho časopisu ISTINA môžete podporiť ľubovoľnou čiastkou na účet: SK19 8330 0000 0025 0228 2852 (Fio banka) ! ĎAKUJEME!

 

Články týkajúce sa Istiny

 

Archív časopisu

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008