HARMONOGRAM PODUJATÍ BPM 2024

Odkaz na rámcový plán/harmonogram z minulého roku TU https://bpmorthodox.sk/harmonogram-podujati-bpm-2023/

30. 6. – 5. 7. 2024 Košice Letný tábor ICHTYS

5. 7. 2024 Michalovce 9:00 Celoeparchiálne slávnosti v chráme svätých Cyrila a Metoda

13. 7. 2024 Komárno Monastiersky sviatok Položenia rizy Presvätej Bohorodičky

14. 7. 2024 Stropkov Chrámový sviatok Položenia rizy Presvätej Bohorodičky

15. 7. 2024 Sobrance Chrámový sviatok sv. Vladimíra

27. 7. 2024 Runina 8:30 Púť z Runiny na Tri studničky – Malé posvätenie vody, svätá liturgia k sviatku Počajevskej ikony Presvätej Bohorodičky, agapé

29. 7. – 3. 8. 2024 Medvedie Tábor ORTHOCAMP

31. 7. – 1. 8. 2024 Bardejov Celonočné bdenie k chrámovému sviatku svätého Serafíma Sarovského (pozvánka sa pripravuje)

4. 8. 2024 Svetlice Vsenočné bdenie a svätá liturgia k sviatku Počajevskej ikony Presvätej Bohorodičky (pozvánka sa pripravuje)

9. 8. – 10. 8. 2024 Spišská Nová Ves Púť z Novoveskej Huty do Spišskej Novej Vsi, chrámový sviatok svätého Klimenta Ochridského

9. 8. 2024 9:00 Stretnutie účastníkov pri chráme, modlitba, odchod na púť

17:00 Večerňa, akafist, spoločný program

10. 8. 2024 7:15 Utreňa

9:00 Svätá liturgia

15. 8. 2024 Košice Chrámový sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky

17. 8. – 18. 8. 2024 Nižná Rybnica Púť z Klokočova do Nižnej Rybnice, celonočné bohoslužby k sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky

18. 8. – 19. 8. 2024 Ulič, Ulič-Krivé Púť z Uliča do Uličského-Krivého, celonočné bohoslužby k sviatku Premenenia – Preobraženia

31. 8. – 1. 9. 2024 Sabinov, Ľutina Púť zo Sabinova do Ľutiny, bohoslužby k sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky

31. 8. 2024 Košice Púť svätá Rozália (kaplnka na cintoríne sv. Rozálie – katedrálny chrám)

1. 9. 2024 Košice Slávnostná svätá liturgia

14. 9. – 15. 9. 2024 Stropkov, Ladomirová Púť zo Stropkova do Ladomirovej (predpoklad termínu, čaká sa na vyjadrenie vladyku)

28. 9. 2024 Senderov Púť z Vinného na vrch Senderov, svätá liturgia k sviatku Vyvýšenia svätého a životodárneho Kríža

30. 9. 2024 Prešov Slávnostné otvorenie akademického roka 2024/2025 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU

8:00 Svätá liturgia a prosebný moleben v Chráme svätého Jána Bohoslova, Pravoslávny kňazský seminár

11:00 Zhromaždenie akademickej obce v aule Pravoslávnej bohosloveckej fakulty

11. 10. – 12. 10. 2024 Smolník Púť do Smolníka, chrámový sviatok svätého Pokrova Presvätej Bohorodičky

19. 10. 2024 Cejkov Púť Zemplín, Kašov

november 2024 Košice Pravoslaviáda

december 2024 Bardejov Florbalový turnaj

20. 12. 2024 Klenovec Púť z Mútnika do Klenovca