HARMONOGRAM PODUJATÍ BPM 2023

 

JANUÁR
Duchovná beseda (Skupina Svidník)

FEBRUÁR
Svetový deň pravoslávnej mládeže 4.2 2023 (Michalovce)
Hokejový zápas/sánkovačka (Skupina SNV)

MAREC
Pravoslaviádka (Skupina KE)

Prednes Duchovnej poézie, prózy a spevu /25.marec/ (Skupina ML)

APRÍL
Antipascha (skupina KE)

MÁJ
Ladomírske mníšstvo a sv. Jóv Počajevský (19.5.2023)
Oslavy príchodu sv. Cyrila a Metoda –( Humenné, Michalovce, Stropkov, Mikulčice)

JÚN
Športový deň detí (Vedenie BPM, Skupina PKS a PO)
Chrámový sviatok sv. Trojice (BPM Medzilaborce, Svidník) 4.jún
Púť z Medzilaboriec do Krásneho Brodu (BPM Medzilaborce)- chrámový sviatok Vsich Svjatych
Športový deň pri príležitosti ukončenia školského roka ( Skupina KE)

JÚL – AUGUST
Tábor BPM
Tábor (Skupina SNV, HE, KE)
Púť z Klokočová do Nižnej Rybnice
Púť z Uliča do Ulič Krivého (BPM Ulič)
Púť na tri studničky z obce Runina (BPM Ulič)
Púť zo Sabinova do Ľutiny (SABINOV)
Púť z Bindtu do Závadky (Skupina Závadka)
Túra v duchu Krásnobrodskej ikony Bohorodičky (Skupina ML)

SEPTEMBER
Púť na Senderov (BPM)
Púť Stropkov – Ladomirová Skupina SP
Účasť na púti z Zdynii do Gorlic ( spolupráca s BPM v Poľsku)

OKTÓBER
Pravoslaviáda (Skupina KE)

NOVEMBER
Valné zhromaždenie Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS

DECEMBER
Oslavy sviatku sv. Nikolaja
Florbalový turnaj (Skupina Bardejov)

Odkaz na rámcový plán/harmonogram z minulého roku TU https://bpmorthodox.sk/ramcovy-plan-akcii-2022/