DUCHOVNÉ STRETNUTIE NA TÉMU “LADOMIRSKE MNÍŠSTVO”

DUCHOVNÉ STRETNUTIE NA TÉMU “LADOMIRSKE MNÍŠSTVO”

V nedeľu víťazstva pravoslávia sa uskutočnilo s požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska duchovné stretnutie mládeže a veriacich na tému “Ladomirske mníšstvo” v chráme sv. archanjela Michala v Ladomirovej.
Po panachýde na hrobe otca Sávvu (Struve) sa konalo posvätenie koliva a akafist k Počajevskej ikone Presvätej Bohorodičky.
Stretnutie otvoril prezident BPM Alexander Hričko krátkym príhovorom.
Prvý príspevok predniesol prot. Peter Savčák na tému “Dielo sv. Paisija Veličkovského”. Prot. Peter Soroka sa venoval dielu vladyku Averkija a misii ladomirskych mnichov.
Príspevky spestril spev Pravoslávny zbor sv. apoštola Andreja Prvozvaného z Medzilaboriec.
Ďakujeme vladykovi, otcovi Pavlovi Kačmárovi a jeho veriacim za milé prijatie a chutné pohostenie, ktoré pre nás pripravili a tešíme sa na ďalšie stretnutia.