Duchovná beseda s otcom Nikolajom Pružinským

Duchovná beseda s otcom Nikolajom Pružinským

Beseda dopadla na jednotku …
Ďakujeme našim hosťom o. Nikolajovi a matuške Beáte Pružinským, že zavítali medzi nás.
Bolo nás naozaj požehnane a o to viac si to vážime, že máte záujem o Bratstvo, cirkev a duchovné témy.