Deň detí v Prešove 2024

Deň detí v Prešove 2024

Medzinárodný deň detí oslávilo Bratstvo pravoslávnej mládeže tradične aj v Prešove. 1. júna sa v areáli Pravoslávnej bohosloveckej fakulty zišli malí aj veľkí mládežníci z mnohých cirkevných obcí. Celé podujatie začalo molebnom v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského, ktorý odslúžil o. Milan Petrisko. Po registrácii privítala účastníkov a otvorila podujatie mládežníčka Mária Gažiová. Následne sa deti mohli vyšantiť a zasúťažiť si v rôznych hrách a aktivitách. Nechýbali samozrejme skákacie hrady pre najmenších a futbal a volejbal pre tých starších. Zároveň si deti precvičili hlavičky aj v liturgickom vedomostnom kvíze, ktorý na nich čakal v seminárnom Chráme sv. Jána Bohoslova. Víťazi súťaží boli na záver ocenení a všetci ostatní odmenení maškrtami. A celý deň ukončili hasiči a veľa, veľa peny.

Za tento nádherný deň ďakujeme hlavne Bohu, ale tiež všetkým organizátorom a sponzorom, predovšetkým vedeniu Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a Pravoslávneho kňazského seminára. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle!

https://photos.app.goo.gl/hGtwoRjjzUyR9aM89