CHRÁMOVÝ SVIATOK V TOPOĽČANOCH

CHRÁMOVÝ SVIATOK V TOPOĽČANOCH

Skupinka mládežníkov na čele s prezidentom Alexandrom Hričkom navštívila cirkevnú obec v Topoľčanoch. V predvečer chrámového sviatku prep. Arsénija Kappadockého a Paisija Svätohorského sme sa zúčastnili na veľkej večerni v spomínanej kaplnke. V samotný sviatočný nedeľný deň sa konala sv. Liturgia za účasti prot. Petra Soroku, miestného duchovného správcu jereja Jána Zozuľáka a jereja Jána Tomana.
V kázni otec Peter zdôraznil význam svätosti a pódvihy svätých, ktorí dosiahli svätosť.
Po liturgii bolo pripravené spoločné agapé a duchovná beseda v podaní jereja prof. ThDr. Jána Zozuľáka, PhD. na tému sv. Cyril a Metod medzi Východom a Západom.
Ďakujeme za príjemné strávený čas medzi veriacimi na západnom Slovensku!