Celonočné bdenie v Stropkove

Celonočné bdenie v Stropkove

Celonočné bdenie v Stropkove na počeť chrámového sviatku Položenija rizy Presvätej Bohorodičky vo Vlachernskom chráme.

Svoje prípadné dary na chod Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku- SYNDESMOS, môžete zasielať na nižšie uvedené číslo účtu: SK29 8330 0000 0026 0156 1590

Spasi Vás Hóspodi!