BRATSTVO V BRATISLAVE

BRATSTVO V BRATISLAVE

BRATSTVO V BRATISLAVE
Členovia Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS na čele s prezidentom Alexandrom Hričkom zavítali do hlavného mesta Slovenska.
Počas dvoch dní strávených v meste na Dunaji mládežníci navštívili Chrám svätého Rastislava, Chrám svätého Nikolaja, pozreli si centrum mesta a oboznámili sa s ich históriou.
Tieto dni sa niesli v duchu významu diela svätého Rastislava a svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda, keďže v tomto roku je 1160. výročie príchodu svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 10. výročie posvätenia Chrámu svätého Rastislava.
Ďakujeme Pravoslávnej cirkevnej obci v Bratislave s jej duchovným správcom mitr. prot. Mgr. Jozefom Haverčákom za prijatie a poďakovanie patrí aj veriacim, ktorí nás sprevádzali počas týchto dní.
Tešíme sa na ďalšie milé stretnutia už čoskoro s ďalšími mládežníkmi a veriacimi v Bratislave a na západnom Slovensku.