BPM Medzilaborce: Vystúpenie detí a mládežnikov na sviatok svt. Nikolaja divotvorcu ☦️☺️ 2019

BPM Medzilaborce: Vystúpenie detí a mládežnikov na sviatok svt. Nikolaja divotvorcu ☦️☺️ 2019

Dnes po pobožnosti k Narodeniu Isusa Christa? sa konalo vystúpenie detí. Nikolajovi zaspievali krásne pesničky? ale aj zarecitovali nádherné básne?.
Za to, ich Nikolaj obdaroval sladkou odmenou?.
~
Выступіня дітей і молодежі на праздник святителя Ніколая чудотворца.☦️☺️
______________________
Днісь по молебени к Рождеству Ісуса Хріста? ся конало выступіня дітей. Ніколайові діти заспівали шумны піснічкы? але ай розповіли прекрасны стишкы?.
За то їх Ніколай обдарував солодков одмінов?.

Foto: https://www.instagram.com/p/B6Q07EWlV7N/