BPM Košice: Oslava sviatku svätého Nikolaja 2019

BPM Košice: Oslava sviatku svätého Nikolaja 2019

Oslava svätého Nikolaja začala v predvečer sviatku vsenočným bdením. V samotný deň sviatku sa konala Božská liturgia a večer nám deti predviedli pripravený program. Každý mal možnosť uctiť si ostatky sv. Nikolaja, ktoré sa nacházajú v našom chráme. Svätý Nikolaj, moli Boha o nás!!!

Foto:http://pravoslavieke.eu/mladez/oslava-sviatku-svateho-nikolaja-2019/