BOHOSLUŽBA V BUDÚCEJ ZVONICI

BOHOSLUŽBA V BUDÚCEJ ZVONICI

S Božou pomocou sme dnes spoločne mali tu česť byť prvýkrát prítomní na Božskej liturgii v budúcej zvonici a krypte, pri Michalovskej katedrále.
Po sv. Liturgii sa konalo požehnanie slávskeho koláča a koliva. Celú atmosferu utužila vďaka vladykovi Jurajovi aj prítomnosť čiastočiek sv. Kríža na ktorom bol ukrižovaný náš Spasiteľ Isus Christos a rovnako mošči prep. Jóva Uhoľského, ktorému je toto miesto zasvätené.
Hoci nám počasie nedovolilo odslúžiť liturgiu na Senderovskom vrchu, tak sme to aj tak nevzdali a vybrali sa na miesto, kde kedysi stál monastier, kde kedysi zneli modlitby mníchov za celý svet. Daj Bože, aby sme aj takto o rok sa zišli na tomto požehnanom mieste.
                                                                                  Christós posrédi nás!