Blahodatný oheň

Blahodatný oheň

Zhromaždili sme v tomto článku niekoľko zaujímavých informácii týkajúcich sa blahodatného ohňa, ktorý schádza na Veľkú sobotu podľa juliánskeho kalendára.

Fakty X

Pohľad nestranného pozorovateľa (prevzaté z “nepravoslávneho” zdroja)

Najväčší náboženský zázrak s najdlhšou takmer dvetisícročnou históriou sa odohráva každý rok počas Veľkej noci v chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme. Zázrak zostúpenia svätého ohňa sa odohráva na Bielu sobotu, kedy jeruzalemský patriarcha vstupuje do Kristovho hrobu odkiaľ prinesie takzvaný Blahodarný oheň, a to aj napriek tomu, že vo vnútri kaplnky, ktorá bola predtým detailne prehľadaná a potom zapečatená predstaviteľmi iných vierovyznaní, sa zdroj ohňa nikde nenachádza.

 

Svätý oheň sa totiž v Kristovom hrobe zjaví samovoľne po patriarchovej modlitbe. Je to skutočný zázrak, o ktorom sa na Západe radšej ani nehovorí alebo ide o akúsi kolektívnu halucináciu?

História Božieho hrobu
Chrám Božieho hrobu (alebo bazilika Božieho hrobu) sa nachádza na Golgote, teda na mieste, kde bol podľa Nového zákona ukrižovaný Ježiš Kristus. Miesto Ježišovho ukrižovania sa pôvodne nachádzalo za hradbami Jeruzalema, no v rokoch 41 až 44 sa rozšírením hradieb judským vládcom Herodesom Agripom I. začlenila Gologota do mesta.

Na tomto mieste tu potom v roku 135 postavili Rimania Afroditin chrám a podľa legendy tu potom v roku 325 objavila Ježišov hrob aj s jeho krížom Svätá Helena. Rímsky cisár Konštantín I. Veľký tu nechal v rokoch 327 až 339 postaviť chrám Božieho hrobu na mieste Ježišovho hrobu pri Golgote. Chrám Božieho hrobu bol niekoľkokrát zničený a znovuvybudovaný. Dnešná podoba pochádza z roku 1099, kedy bola bazilika zrekonštruovaná a prešla pod správu augustiniánov.

V súčasnosti je celá bazilika symbolom rozštiepenia kresťanstva, keďže priestor v nej tu má s presnosťou na centimetre rozdelených až šesť cirkví – rímskokatolícka, grécka pravoslávna, arménska apoštolská, sýrska pravoslávna, etiópska pravoslávna a koptská cirkev. A aby toho nebolo málo, kľúč od baziliky je v rukách moslimov, ktorí sú akýmisi prostredníkmi medzi týmito cirkvami.

Skutočný Boží zázrak?
Pre jednotlivé kresťanské cirkvi je Veľká noc najväčším sviatkom, kedy ju každá cirkev slávi inak a v iných termínoch. Pravoslávni veriaci Veľkú noc napríklad slávia po jarnej rovnodennosti, po splne Mesiaca a po židovskom sviatku pesach, po ktorom aj samotný Spasiteľ vstal z mŕtvych. Každoročne, pred pravoslávnou paschou, teda počas našej Bielej soboty okolo 13:00 sa začína obrad schádzania Svätého ohňa.

Počas tohto obradu sa tu dejú doslova paranormálne veci, nad ktorými zostáva aj rozum stáť. Jeruzalemský pravoslávny patriarcha sa zatvorí do kuvuklie Božieho chrámu (kuvuklia je malá kaplnka uprostred chrámu, v ktorej sa nachádza jaskyňa s Kristovým hrobom) odkiaľ potom vyjde s ohňom, ktorý zostúpi z neba, a ktorý je svedectvom víťazstva Spasiteľa nad hriechom a smrťou.

Svätý oheň sa tu objavuje len na Veľkú Sobotu pravoslávnej paschy a zostupuje len na modlitbu pravoslávneho biskupa. Možno si teraz poviete, že to nie je nič výnimočné a oheň patriarcha prinesie škrtnutím zápalky alebo ho tam má už vopred nachystaný. No nie je to také jednoduché ako sa to zdá, všetko sa odohráva pod prísnou pozornosťou všetkých cirkví a dokonca aj židovskou políciou a izraelskými vojakmi.

Prečo? Vykonaním obradu je totiž poverený patriarcha pravoslávnej cirkvi, a podľa tradície v deň, kedy by svätý oheň nezostúpil, bude tento deň posledným a samotný chrám bude zničený. A ak by aj zničený podľa tejto legendy nebol, pravoslávna cirkev by prišla o svoje právo na tento každoročný obrad.

Preto sa už zástupcovia iných cirkví, neveriaci, rôzni vládcovia, či moslimovia už takmer dve tisícročia snažia usvedčiť pravoslávnu cirkev z podvodu alebo dokonca zabrániť tomu, aby svätý oheň zostúpil. Zázrak sa však odohráva už od roku 34 nášho letopočtu, kedy bol svedkom prvého zostúpenia svätého ohňa apoštol Peter.

Ako prebieha celý obrad?
Na Veľkú Sobotu ráno sa v chráme Božieho hrobu zídu všetci zástupcovia zainteresovaných cirkví, vrátane židovskej polície a izraelských vojakov. O 10. hodine začína dôkladné prehľadávanie kuvuklie, teda malej kaplnky s Božím hrobom, tak aby sa v nej nenachádzalo absolútne nič, čo by mohlo fyzicky vyvolať oheň, a tak sa predišlo podozreniu z podvodu.

Kontrola je naozaj dôkladná, pretože ostatné cirkvi sú motivované možnosťou získať v prípade neúspechu pravoslávnej cirkvi právo na obrad a dôkladnú prehliadku urobia dokonca aj izraelskí vojaci. Celá prehliadka je ukončená presne o 11. hodine. Dvere do kuvuklie sú potom zapečatené včelím voskom, do ktorého dajú svoju pečať všetky inštitúcie, ktoré sa na prehliadke zúčastnili. Do kuvuklie už od tohto momentu nemôže vstúpiť nikto a je dôkladne strážená.

Celý obrad sa začína okolo 13. hodiny, kedy kostolník prináša sviecu večného svetla, ktorá bola v tento deň uhasená, aby napokon bola zapálená svätým ohňom. Potom predstavitelia ostatných cirkví, aj vrátane moslimského zástupcu, pristupujú k pravoslávnemu jeruzalemskému patriarchovi, aby mu pobozkali ruku. Pre mnohých nezainteresovaných ľudí to je priam niečo neuveriteľné.

A prečo to zástupcovia iných cirkví robia? Pokiaľ by patriarchovu ruku nepobozkali, nemohli by od patriarchu dostať oheň. Svätý oheň tak putuje dokonca aj do moslimských mešít. Patriarcha potom s celou procesiou trikrát obíde kaplnku Božieho hrobu až sa napokon zastaví pred jej vchodom.

Jeruzalemský patriarcha si pred začiatkom obradu schádzania Blahodarného ohňa vyzlieka vrchné biskupské rúcho a je prehľadávaný židovskou políciou, čo dôkladne sledujú predstavitelia iných cirkví, aby bolo potvrdené, že so sebou nenesie zápalky alebo niečo, s čím by mohol byť oheň zapálený.

Kuvuklia je rozpečatená a pravoslávny patriarcha do nej vstupuje len v bielom rúchu s dvomi zväzkami zhasnutých sviec – v každom zväzku je 33 sviec, čo symbolizuje 33 rokov pozemského života Ježiša Krista. Do kuvuklie môže vstúpiť len pravoslávny jeruzalemský patriarcha, nikto iný.

Vo vnútri Božieho hrobu si patriarcha kľaká na kolená a začína sa modliť. Ježiša Krista vyzýva, aby zoslal svoj posvätný oheň a požehnal tak týmto darom všetkým ľuďom. V absolútnom tichu sa potom začne ozývať akési syčanie a všade naokolo sa objavujú modrobiele záblesky svätého ohňa. Keď patriarcha potom vystúpi z kuvuklie so zapálenými sviecami večného svetla všetci veriaci začínajú jasať a tešia sa z toho, že svätý oheň opäť zostúpil. Je to skutočný zázrak?

Nevysvetliteľným fenoménom je aj to, že svätý oheň prvých päť až desať minút vôbec nepáli, nezačnú horieť vlasy ani chlpy. Keď totiž patriarcha vystúpi z kuvuklie, začne oheň všetkým rozdávať a veriaci do ohňa strkajú ruky a doslova sa ohňom umývajú. Počas celej histórie obradu sa však na zostúpenia ohňa čakalo rôzne dlho. V posledných rokoch to je do pár minút, no trvalo to už aj niekoľko hodín.

 
 
 

Zázrak alebo podvod?
Samozrejme, že množstvo ľudí verí, že ide len o podvod pravoslávnej cirkvi. Nikomu sa však zatiaľ nepodarilo dokázať, ako by sa taký podvod mohol dať zrealizovať, po tak dôkladnej každoročnej kontrole. Ak by sa totiž odhalil podvod, obrad by už nikdy nemala právo viesť pravoslávna cirkev, a práve na akékoľvek pochybenie čakajú predstavitelia iných cirkví už takmer dvetisíc rokov.

Aj podľa odborníkov ide o skutočnú fyzikálnu záhadu, ktorú nevie uspokojivo vysvetliť nikto. Dokonca aj množstvo pútnikov tvrdí, že sa im v chráme Božieho hrobu sviečky zapálili tesne predtým ako patriarcha vyšiel z kuvuklie. Počas niekoľkých posledných rokov bolo natočených aj nafotených množstvo svetelných úkazov a rôznych zábleskov, veď napokon niektoré z nich si môžete pozrieť aj na tejto stránke a sami posúdiť tvrdenia veriacich.

Čo presne sa odohráva vo vnútri kuvuklie vieme len z výpovedí patriarchov, ktorí tam vstúpili. Či sa tam odohráva skutočný zázrak alebo ide len o akúsi kolektívnu halucináciu, to nech posúdi každý sám. Krásne veľkonočné sviatky.

 
 
 

 

Spôsob schádzania ohňa – elektrickým výbojom

http://www.orthodoxia.cz/images/sv-ohen.jpg

Na začiatku druhého milénia Komisia pre skúmanie zázračných udalostí, nachádzajúcich sa v Ruskej pravoslávnej cirkvy, vypracovala komplexný program náučného opísania udalostí spoluprítomných schádzaniu ohňa. Jedným z jeho bodov bolo vykonanie rádio-fyzikálnych meraní v bezprostrednej blízkosti Kuvuklie. Pomocou antény a digitálneho oscilografu sa v priebehu 8 hodín každú minútu  zaregistrovalo spektrum elektromagnetického žiarenia v rozsahu od 0 do 360 kHz. 26. apríla 2008 v 15–17 metrov od Kuvuklie v čase od 15:04–15:08 sa podarilo namerať radioimpulz, ktorý bol intenzitou porovnateľný so zváračkou. Experimentátori povedali: v čase schádzania Blahodatného ohňa prichádza jeden alebo niekoľko dostatočných elektrických impulzov, ktoré sú príčinou zapaľovania sviečiek. Zdroj tohto nakopenia elektrického potenciálu veľkej intenzity nie je známy.

Zdroj: Wikipedia.ru – Blagodatnyj ogoň

 

Špeciálne prípady zídenia ohňa

 

Rozštípnutý sloup

Celé sérii fantastických svědectví, legend i čistých faktů z historie každoročního údajného zázraku dominuje zdokumentovaný příběh, který se udál roku 1579 za sultána Murata IV. Arménští monofyzité (zastánci učení o jediné, božské, přirozenosti Ježíše Krista – pozn. red.) v čele se svým patriarchou podplatí sultánovu ochranku Božího hrobu a zamknou se v chrámu, aby zlomili monopol pravoslavných. Pravoslavný patriarcha Sofrony IV. tak zůstává stát bezradně před vchodem. Celý zástup se musí zastavit a nikdo není vpuštěn. „Co budeme dělat? Není tohle konec světa?“ vznášejí se otázky v davu nechápajících věřících. Patriarcha je zlomený. V zoufalství poklekne před levým sloupovím a začne se modlit. Vtom se ale jeden z těchto sloupů svisle rozštípne a oheň se zablýská po boku patriarchy! Mimo chrám! A tento rozštípnutý sloup tu stojí dodnes!

Zdroj: http://www.paranormal-activity2.estranky.cz/clanky/jeruzalemsky-svaty-ohen—kde-se-vzal-.html

Pokus rímskokatolíkov

V 1101 roku sa Dajmbert z Pizy, predstaviteľ rímskokatolíkov majúcich v tom čase moc nad Jeruzalemom, pokúsil získať Blahodatný oheň, tak že vylúčil nekatolíkov z Chrámu hrobu Hospodina. Ale zídenie ohňa nenastalo, kým neboli vpustení do chrámu kresťania východného obradu. Vtedajší kráľ Balduin I sa postaral o navrátenie práv miestnym kresťanom. (Стивен Рансимен. Восточная схизма. М.: Наука, 1998. С. 69–70).

Búrlivo oslavujúci pravoslávni Arabi

Medzi účastníkmi oslavy Veľkej soboty sú aj miestni pravoslávni Arabi. Počas služby, po zapečatení Kuvuklie, s krikom, bubnovaním, dupotom a nesením druh druha na pleciach vchádzajú do chrámu, spievajú svoje piesne a tancujú. O tom, že je to stará tradícia svedčia starobylé modlitby v arabčine, smerované k Christu a Bohorodičke a sv. Georgijovi s prosbou o zoslanie ohňa. Traduje sa, že počas rokov britskej nadvlády nad Jeruzalemom (1918–1947), sa raz anglický guvernér pokúsil zakázať búrlivé tance. Jeruzalemský patriarcha sa modlil dve hodiny, avšak oheň stále neschádzal. A tak patriarcha nariadil vpustiť búrlivo Christovo vzkriesenie oslavujúcu arabskú mládež. Po tomto už oheň zostúpil.

Zdroj: https://www.blagogon.ru/digest/50/

 

Príbeh otca Mitrofana, ktorý sa v roku 1926 schoval v Kuvuklii

 

 

Sv. Paisij Svätohorec o Blahodatnom ohni

Ten, kto nemá zbožnej úcty a pokory, hoci by sedel pri samotnom Kuvuklie – Všesvätom hrobe Hospodina – nič neuvidí. Ak má ale zbožnú úctu, vtedy môže uvidieť Blahodatný ohen aj pri Golgote. Raz jeden poslušník z Lavry svätého Sávvu prišiel na Veľkú Sobotu k Hrobu Hospodinovmu po Blahodatný ohen pre svoj monastier. Okolité monastiere tradične posielajú mníchov po Blahodatný oheň. Posluštník si to chcel zjednodušiť: obliekol sa do kňazskej riasy, a pretlačil sa dopredu. Ale neskôr, keď prišli kňazi, jeho samotného odsunuli dozadu, pretože už vopred bolo určené kto má kde stáť. A vtedy si posluštník začal vyčítať: ,,Ach, ty hriešnik, ach, ty zatratená duša, ešte si aj dopredu zaliezol so všetkou svojou špinou! Prac sa odtiaľ! Ani v chráme byť nie si dôstojný! A uveril tomu, čo si hovoril. Vyšiel von z chrámu a začal prosiť Christa: ,,Christe môj, prosím Ťa, neštíť sa ma a dovoľ mi ísť k nejakej inej svätyni.” Potom sa vybral k Golgote a tam opäť povedal pre seba: ,,Zamysli sa, akú zákernosť si vymyslel! Nosíš, naničhodník, riasu a preto ešte aj odstrkuješ druhých, lepších ako ty…” V niektorom momente, keď sa takto kajal, zo Svätej Golgoty zišlo silné Svetlo, ktoré preniklo celé jeho bytie. “Blahodatný oheň zišiel!” – povedal vtedy neštastník, podišiel, vzal si od Golgoty Blahodatný oheň do svojej lampy a odišiel.

Zdroj: kniha Slová, zväzok 2, Duchovné prebudenie, Prepodobný Paisij Atosský.

 

Lk.11:29 A zástupom, ktoré sa (k Nemu) hrnuli, začal hovoriť: Toto pokolenie je zlé pokolenie. Hľadá znamenie, ale nedostane ho, iba ak znamenie proroka Jonáša.

Pripravili: Dometian, Juraj Varecha, korektúra preloženého textu Jana Kapráľová